Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Mariusz
Nazwisko: Iwański
Miejsce urodzenia: Mysłowice
Data urodzenia: 12-08-1959
Imię ojca: Wiesław
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Geolog” prowadzona przez Grupę Operacyjną w Sosnowcu Wydziału III KWMO Katowice, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 23.10.1979 pod numerem KA 42914. Powodem założenia SOS była informacja uzyskana od tajnego współpracownika, który twierdził że Sławomir Iwański był zaangażowany w kolportaż ulotek o treści „antysocjalistycznej”. W toku prowadzonej sprawy dokonano sprawdzenia charakteru pisma ww., jak również okazano jego zdjęcia tajnym współpracownikom w celu ustalenia jego aktywności w działalności Komitetu Obrony Robotników (KOR). Od 16.12.1979 Sławomir Iwański został objęty perlustracją korespondencji krajowej i zagranicznej. SOS zakończono 06.06.1980 przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej z ww. Materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej 18.06.1980 i przekazano do archiwum Wydziału „C” KWMO Katowice, gdzie nadano sygn. 37697/II. IPN Ka 036/1541 (37697/II).
.