Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Ertel
Miejsce urodzenia: Pieruszyce
Data urodzenia: 26-05-1892
Imię ojca: Stanisław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej dotyczącej Tadeusza Ertela. W dniu 20.12.1955 Referat II Powiatowego Urzędu ds Bezpieczeństwa Publicznego wszczął Sprawę Ewidencyjno-Obserwacyjną (nr rej 1027) dot. Tadeusza Ertela, który przed 1939 rokiem był współpracownikiem Oddziału II SG (tzw. "dwójki"). Podczas kampanii 1939 służył początkowo w Samodzielnym Referacie Informacyjnym DOK VII oraz uczestniczył w walkach Armii "Poznań". Przedostał się następnie do Francji gdzie walczył podczas kampanii francuskiej w oddziałach polskich. Po upadku Francji zaangażował się w działalność ruchu oporu. W 1943 roku zagrożony aresztowaniem uciekł do Hiszpanii, a stamtąd przedostał się do Szkocji. W stopniu kapitana został wcielony do oddziałów brytyjskich i uczestniczył w działaniach wywiadowczych polegających na ściganiu i identyfikacji zbrodniarzy niemieckich. W 1948 roku powrócił do Polski i zamieszkał w Ostrowie Wielkopolskim. Objęty inwigilacją przez funkcjonariuszy UB był wielokrotnie wzywany na przesłuchania. W teczce znajdują się donosy agentów UB z lat 1948-1955 na Tadeusza Ertela dotyczące jego działalności przedwojennej oraz współpracy z Oddziałem II SG. Agenci podejmowali również bezskutecznie próby pozyskania informacji na temat stosunku T. Ertela do Polski Ludowej. Prowadzenie rozpracowania zakończono w grudniu 1956. 14.01.1957 materiały rozpracowania złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Poznaniu pod sygn. 1191/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN Po 08/121 (1191/II), IPN Po 0186/2398 (2822/2) mikrofilm.
.