Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Antoni
Nazwisko: Walczyna
Miejsce urodzenia: Stoczek
Data urodzenia: 17-01-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Urna” (nr rej. 5263), prowadzonej pomiędzy marcem a wrześniem 1984 przez Wydział III WUSW Biała Podlaska, w celu „zabezpieczenia operacyjnego” kampanii wyborczej dotyczącej wyborów do rad narodowych w 1984 roku. W materiałach znajduje się m.in. „Informacja nr 35/84 dot. sytuacji operacyjno-politycznej w środowiskach i obiektach ochranianych przez Służbę Bezpieczeństwa RUSW w Radzyniu Podlaskim” z dnia 07.05.1984, skierowana przez Zastępcę Szefa ds. SB RUSW Radzyń Podlaski do Zastępcy Szefa ds. SB WUSW Biała Podlaska. W dokumencie tym Ryszard Walczyna został wymieniony wśród trzech kandydatów do Gminnej Rady Narodowej w Czemiernikach, którzy „swoimi postawami reprezentują co najmniej wątpliwe wartości społeczno-polityczne”. Stwierdzono również, że lokalnie był on „znany (…) z upowszechniania ortodoksyjnych i niepożądanych politycznie treści religijnych, wyraźnie afirmujący swoją opozycyjną postawę”. Zaznaczono też, że nie pojawił się na zebraniu konsultacyjnym, co mogłoby stanowić pretekst dla gminnych władz PZPR do „spowodowania skreślenia go z listy kandydatów na radnych”. Analogiczne informacje zawarto w piśmie do Naczelnika Wydziału III WUSW Biała Podlaska z 07.05.1984. W ten sam sposób charakteryzowano R. Walczynę w kolejnych dokumentach, m.in. w „Informacji dot. kandydatów na radnych WRN i rad szczebla podstawowego” z dnia 16.05.1984, podpisanej przez Naczelnika Wydziału III WUSW Biała Podlaska, a przeznaczonej dla Kierownika Sztabu WUSW. Dnia 20.09.1984 sprawę zakończono. Materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Biała Podlaska pod sygn. 36/IV. Akta o sygn. IPN Lu 039/11 t. 1-2 (36/IV).
Mikrofilm z akt Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Przerzut” (nr rej. 7453), prowadzonej przez pion VI RUSW Radzyń Podlaski w okresie 05.05.1988 - 03.11.1988, celem „ustalenia kanału przerzutu nielegalnej literatury” na teren woj. bialskopodlaskiego oraz wyjaśnienia „okoliczności, jakie towarzyszyły kolportowaniu jej w środowisku wiejskim na terenie gminy Czemierniki”. Bezpośrednią przyczyną wszczęcia sprawy było ujawnienie w jednej z wsi „Informatora rolników gminy Fajsławice” (w dokumentach podawano też tytuł „Biuletyn informacyjny rolników gminy Fajsławice”) nr 3 z dnia 15.04.1988, „o treści szkalującej politykę Rządu w stosunku do rolnictwa indywidualnego oraz nawołującej rolników do organizowania różnych form protestów”. Ryszarda Walczynę zarejestrowano do SOR „Przerzut” w dniu 24.05.1988, pod nr rej. 7472. W meldunku operacyjnym z dnia 01.07.1988 został on określony jako „były aktywista NSZZ >S[olidarność]< RI”. Ponadto, według ustaleń SB, miał on otrzymać egzemplarz „Biuletynu” od innego „figuranta” sprawy, jednak nie przyznał się do tego. U Ryszarda Walczyny przeprowadzono też przeszukanie, w wyniku którego znaleziono „nielegalną literaturę sygnowaną przez struktury podziemnej >S[olidarności]< regionu lubelskiego”. We wspomnianym meldunku stwierdzono również, że R. Walczyna „jest aktywnym członkiem Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych w Czemiernikach i jeździ na spotkania do Lublina”. SOR krypt. „Przerzut” zakończono w związku z ustaleniem i ukaraniem kolportera „literatury bezdebitowej” przez kolegium ds. wykroczeń (była to inna osoba zarejestrowana do sprawy), jak też z uwagi na to, iż „nie odnotowano występowania wrogich ulotek” w okresie wyborów do rad narodowych. Dnia 30.11.1988 materiały sprawy złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Biała Podlaska pod sygn. 1211/II. Według zapisów ewidencyjnych akta zniszczono za protokołem nr 03/90 (protokołu brakowania nie odnaleziono). Zachował się mikrofilm o sygn. 1211/2. Akt o sygn. 1211/II WUSW Biała Podlaska nie odnaleziono. Wpis na podstawie mikrofilmu o sygn. IPN Lu 0225/203 (1211/2) oraz zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.