Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Ochab
Miejsce urodzenia: Brzezówka
Data urodzenia: 15-07-1911
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Józef Ochab
urodzony/a 11- 07-1911 Brzezówka
Imiona rodziców: Jan Maria


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Informacje dot. Józefa Ochaba znajdują się w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) dot. żołnierzy i oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (PSZ) prowadzonej przez WUBP, a następnie WUdsBP i KW MO w Rzeszowie prawdopodobnie od 1947 roku. Materiały złożono do Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie w dniu 22.12.1972 pod sygn. 136/IV. W teczce znajduje się dokumentacja związana ze służbą wojskową Józefa Ochaba. Ww., (według własnych zeznań) brał udział w kampanii wrześniowej (zmobilizowany 02.09.1939). W 1940 roku wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Brał udział w kampanii libijskiej (został w niej ranny) oraz walkach na terenie Włoch (m.in. pod Monte Cassino). Po zakończeniu służby wojskowej w 1947 roku powrócił do Polski. Odznaczony m.in. Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Medalem Wojska, a także odznaczeniami brytyjskimi (m.in. Africa Star). Posiadał również prawo do noszenia odznaki za ranę. IPN Rz 053/165 t. 19 (136/IV).
.