Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Stanisław
Nazwisko: Ożyło
Miejsce urodzenia: Hermanowa
Data urodzenia: 21-08-1899
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne dot. Józefa Ożyły złożone do archiwum WUdsBP w Rzeszowie w 1956 roku pod nr-em 29162. Ww. pozostawał w zainteresowaniu organów bezpieczeństwa z uwagi na fakt, iż w czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcję komendanta Ludowej Straży Bezpieczeństwa (LSB) na terenie miejscowości Hermanowa. Używał ps. "Krzan", materiały nr 29162 przerejestrowano w roku 1969 pod sygn. 3951/III. Materiały o sygn. 3951/III zniszczono, IPN Rz 0198/58 (58) - protokół brakowania akt operacyjnych wraz z wykazem osób, których dot. zniszczone materiały. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.