Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Wojewnik
Miejsce urodzenia: Komaszówka
Data urodzenia: 10-12-1920
Imię ojca: Konstanty
Imię matki: Julianna
Znany/a też jako:
Czesław Wojewnik
urodzony/a 10- 12-1920 Komaszówka
Imiona rodziców: Konstanty Julia


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta ujawnionego członka organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Obwód Augustów - Czesława Wojewnika, ps. "Mucha". Został zwerbowany do WiN przez dowódcę o ps. "Es" w grudniu 1946. Pełnił funkcję łącznika w oddziale "Klona"/ "Wiernego". Ujawnił się 25.04.1947 w PUBP Augustów. AP w Białymstoku, sygn. 1427/78 (DU-12070).
Akta odtworzeniowe sprawy b. Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące Czesława Wojewnika. Postępowanie przygotowawcze przeciwko Czesławowi Wojewnikowi zostało wszczęte 23.04.1948 przez Prokuraturę 7. Dywizji Piechoty. Akta sprawy, wraz z oskarżeniem, zostały przesłane do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie 20.05.1948. Wyrokiem WSO w Warszawie z 25.06.1948 (So.433/48) Czesław Wojewnik został skazany na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności za to, że będąc zobowiązanym do służby wojskowej, w celu trwałego uchylenia się od obowiązku wojskowego, nie zgłosił się w określonym czasie i miejscu do pełnienia tej służby. Postanowieniem tegoż sądu z 06.05.1949 warunkowo zwolniono Cz.Wojewnika z reszty kary. Więzienie opuścił 12.05.1949. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego postanowieniem z 27.04.1994 (Cs. Un. 455/93) uznał wyrok b. Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.06.1948 za nieważny. W uzasadnieniu podano, że Czesław Wojewnik w maju 1942 wstąpił do AK obwodu augustowskiego i początkowo, jako zwykły członek, a później jako łącznik, prowadził działalność w tej organizacji. Złożył przysięgę na wierność AK, co było głównym powodem niezgłoszenia się w listopadzie 1944 do RKU w Lipsku po odbiór karty powołania do 4. Pułku Piechoty w Białymstoku. Za niezgłoszenie się do wojska został później aresztowany i skazany . W decyzji Departamentu Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości z 29.07.1997 znalazło się stwierdzenie, że Cz. Wojewnik był skazany i pozbawiony wolności w okresie od 12.05.1948 do 06.05.1949 z przyczyn politycznych związanych z walką o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego. IPN BU 1019/1273. Wpis na podstawie akt odtworzeniowych.
Akta Wydz. "C" KW MO Białystok z lat 1987-1988 zawierają kwestionariusze osobowe do Charakterystyk nr 92, 98 dot. Komendy Obwodu Augustów Armii Krajowej/ "Wolność i Niezawisłość". Kwestionariusz z 06.06.1988 dotyczy Czesława Wojewnika, ps. "Mucha". Ww. od grudnia 1946 do ujawnienia w 1947 na terenie gm. Sztabin pow. augustowskiego należał do „WiN”. Był łącznikiem dowódcy bojówki „Klona”/ ”Wiernego”. Ujawnił się 25.04.1947 w PUBP Augustów. IPN Bi 019/126/1 (2/59).
.