Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Iwanowski
Miejsce urodzenia: Orlikowo gm. Jedwabne
Data urodzenia: 16-03-1928
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Iwanowski pseud. "Malina" figuruje jako "czynny członek reakcyjnej organizacji NZW" (tj. antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego) w aktach kontrolnych śledztwa UB z WUBP w Białymstoku i prokuratury z roku 1946. Akta te zawierają m.in. akt oskarżenia Stanisława Iwanowskiego oraz sentencję sądowego wyroku. Stanisław Iwanowski był oskarżony między innymi o to, że "sprowadzał niebezpieczeństwo powszechne dla życia, zdrowia i mienia znacznej liczby mieszkańców (...) przez oddanie się do dyspozycji bandy Kordaszewskiego Jana, której celem było dokonywanie napadów rabunkowych, nękanie ludności bezprawnymi kontrybucjami, pozbawianie życia zwolenników ustroju demokratycznego [tj. komunistycznego] oraz gromadzenie i przechowywanie zapasów broni i amunicji". Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dn. 3 kwietnia 1946 18-letni wówczas Stanisław Iwanowski został skazany na karę śmierci. IPN Bi 07/391 (1078/III).
Stanisław Iwanowski figuruje jako "członek NZW" (tj. antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego) w aktach administracyjno-ewidencyjnych WUBP w Białymstoku opisanych jako "Księga osób aresztowanych przez WUBP w Białymstoku za lata 1945-1947". Akta te zawierają m.in. skorowidz osób aresztowanych i więźniów. IPN Bi 045/457 (22/172).
Stanisław Iwanowski pseud. "Malina" (ur. w marcu 1928) od pierwszych dni kwietnia 1945 do lutego 1946 był żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatu Łomża. Walczył zbrojnie z komunistycznymi okupantami kraju m.in. w szeregach oddziału NZW pod dowództwem Jana Kordaszewskiego. Stanisław Iwanowski pseud. "Malina" figuruje w protokołach przekazania akt sądowych, w zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach UB z PUBP Łomża, WUBP w Białymstoku i WUBP w Olsztynie z lat 1946-1948. Zapisano w nich między innymi, że Stanisław Iwanowski został "aresztowany przez PUBP w Łomży 5 lutego 1946 jako członek NZW, posiadał broń". Zapisano także, że wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku (Wydz. ds. doraźnych) z dn. 3 kwietnia 1946 Stanisław Iwanowski został skazany na karę śmierci i "nie skorzystał z prawa łaski". W kartotece MBP dot. osób skazanych zanotowano, że Stanisław Iwanowski (wówczas 18-letni) został "stracony dn. 15 IV 1946 r." na terenie więzienia MBP w Białymstoku. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Iwanowski pseud. "Malina" figuruje jako "czynny członek reakcyjnej organizacji NZW" wraz ze stu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w opracowaniach SB z Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1975-1980 zatytułowanych "Charakterystyka nr 50" i "Kwestionariusze osobowe oraz karty na czyn przestępczy do charakterystyki nr 50". Te opracowania dot. kilku zbrojnych oddziałów NZW podlegających Komendzie Powiatu Łomża krypt. "Zaporoże"/ "Łaba"/ "Podhale" i walczących z komunistycznymi okupantami kraju w okresie: kwiecień 1945 - grudzień 1949 na obszarach powiatów Łomża, Ostrów Mazowiecka i Ostrołęka. Zawierają m.in. charakterystykę ww. struktur NZW, karty Dp-14 oraz kwestionariusze osobowe żołnierzy i "pomocników" NZW, które zostały opracowane na podstawie akt różnych jednostek UB i MO z lat 1946-1950. W kwestionariuszu dot. Stanisława Iwanowskiego (w t. 3) zapisano między innymi, że ww. partyzant NZW to członek "bojówki PAS dowodzonej przez >Sępa< [tj. por. Michała Bierzyńskiego pseud. „Sęp”]". Zapisano także, że Jan Iwanowski "w okresie od kwietnia 1945 r. do 5 lutego 1946 r. na terenie powiatu Łomża był członkiem reakcyjnej nielegalnej organizacji NZW. Wchodził w skład bojówki PAS [tj. Pogotowia Akcji Specjalnej NZW]. W kwietniu 1945 r. brał udział w napadzie na funkcjonariuszy UB koło wsi Janczewo gm. Jedwabne oraz brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych". IPN Bi 019/90 (2/39) t. 3.
Stanisław Iwanowski figuruje jako "członek NZW" w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Olsztynie z roku 1984 zatytułowanym "Kwestionariusze osobowe - KP NZW krypt. >Łaba< - Charakterystyka nr 159". To opracowanie dot. kilku zbrojnych oddziałów NZW podlegających Komendzie Powiatu Łomża krypt. "Łaba" i walczących z komunistycznymi okupantami kraju na obszarach powiatów Łomża, Ostrołęka i Pisz. Zawiera kwestionariusze osobowe żołnierzy i "pomocników" NZW, które zostały opracowane na podstawie akt różnych jednostek UB i MO z lat 1945-1950. W kwestionariuszu dot. Stanisława Iwanowskiego (w t. 2) zapisano między innymi, że ww. członek NZW "w kwietniu 1946 r. wraz z innymi członkami NZW dokonał napadu terrorystyczno-rabunkowego na funkcjonariuszy PUBP Łomża jadących samochodem na trasie Jedwabne-Łomża". IPN Bi 065/8 (779/IV) t. 2.
.