Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Jabłoński
Miejsce urodzenia: Nierada
Data urodzenia: 27-01-1946
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eugeniusz Jabłoński, w latach 80. pracownik Kopalni Węgla Kamiennego "Grodziec" w Będzinie i przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w tej Kopalni, figuruje jako osoba wytypowana do internowania w aktach KW MO w Katowicach z grudnia 1981. Akta te zawierają przede wszystkim wnioski o zatrzymanie i internowanie kilkuset działaczy NSZZ „Solidarność”, w tym Eugeniusza Jabłońskiego. We wniosku komendanta MO w Będzinie o zatrzymanie Eugeniusza Jabłońskiego zapisano między innymi, że ww. to "aktywny działacz Solidarności" i "organizator strajków". IPN Ka 063/155 t. 8 (234/C).
Eugeniusz Jabłoński, w roku 1981 przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego "Grodziec" w Będzinie, figuruje jako internowany w aktach Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu z lat 1981-1982. Zapisano w nich między innymi, że Eugeniusz Jabłoński został internowany w dniu 13 grudnia 1981 na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Katowicach za "działalność antysocjalistyczną" i w dniu 16 grudnia 1981 został osadzony w ww. Ośrodku Odosobnienia (więzieniu). Zapisano także, że Eugeniusz Jabłoński został zwolniony z tego więzienia w dniu 6 lutego 1982. IPN Ka 42/246 (5/81).
Eugeniusz Jabłoński występuje, wraz z kilkuset innymi osobami, w wykazach SB i MSW dotyczących osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu województwa częstochowskiego (poczynając od dnia 13 grudnia 1981). Figuruje w wykazie sporządzonym w Wydziale "C" KW MO w Częstochowie w latach 1981-1982 oraz w wykazie Biura Śledczego MSW z roku 1982. Zapisano, że Eugeniusz Jabłoński został internowany dn. 13 grudnia 1981 na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Katowicach i osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Zabrzu-Zaborzu. Zapisano także, że to internowanie ww. "uchylono" w dniu 6 lutego 1982. IPN BU 01152/34, IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248).
Eugeniusz Jabłoński w latach 1983-1987 był operacyjnie kontrolowany i inwigilowany przez SB z RUSW w Będzinie (od maja 1983) w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim "Aktywista" (nr rej. 53120 z dn. 23.05.1983). Sprawa ta była prowadzona przez SB z Wydziału V-2 KW MO w Katowicach i pionu V RUSW w Będzinie. Eugeniusz Jabłoński jako były przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w KWK "Grodziec" w Będzinie był bowiem podejrzany o "negowanie założeń reformy gospodarczej oraz propagowanie wrogich poglądów pod adresem rządu PRL i ZSRR" w miejscu pracy. Prowadzenie KE kryptonim "Aktywista" zakończono dn. 12 stycznia 1988 z powodu odnotowanego "zaprzestania wrogiej działalności" przez ww. "figuranta" i akta tej sprawy w marcu 1988 złożono do archiwum WUSW w Katowicach pod sygn. 38986/II. IPN Ka 0169/509/J (38986/2) mikrofilm.
.