Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ernest
Nazwisko: Radzaj
Miejsce urodzenia: wieś Domaradz, gm. Pokój, woj. opolskie
Data urodzenia: 05-07-1928
Imię ojca: Fryderyk
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ernest Radzaj figuruje wraz z dwoma innymi partyzantami i ich kilkunastoma współpracownikami / pomocnikami w aktach Wydz. "C" KW MO w Opolu z roku 1979 zatytułowanych "Charakterystyka bandy terrorystyczno-rabunkowej dezerterów z wojska pod dowództwem Szajcy Wilhelma". Głównymi figurantami tej charakterystyki byli trzej 21-letni dezerterzy z komunistycznego wojska, w tym Ernest Radzaj, którzy ukrywali się i działali na terenie woj. opolskiego. Ta grupa zbrojnego antykomunistycznego oporu i przetrwania działała w lasach i kilkunastu wsiach powiatów opolskiego, oleskiego i kluczborskiego od połowy marca 1950 do 30 kwietnia 1951 (tj. do dnia jej odnotowanej w aktach UB "likwidacji" przez siły UB i KBW). Zapisano między innymi, że "jej napadom terrorystyczno-rabunkowym z bronią w ręku na obiekty uspołecznione towarzyszyły zwykle wrogie wypowiedzi i groźby pod adresem gospodarki spółdzielczej i rządu PRL (...). Ta ich propaganda powodowała, że miejscowa ludność odnosiła się z rezerwą do władzy ludowej". Na temat 22-letniego (w kwietniu 1951) Ernesta Radzaja zapisano między innymi, że to "dezerter z jednostki wojskowej w Puławach" z połowy marca 1950, który "został zabity" w dniu 30 kwietnia 1951 we wsi Lubienia gm. Popielów "w wyniku ostrzału" budynku, w którym Ernest Radzaj bronił się (strzelając do otaczających dom funkcjonariuszy UB i KBW) wraz ze swoim kolegą Wilhelmem Szajcą. IPN Wr 09/1229 (1/1229).
Ernest Radzaj figuruje wraz z dwoma innymi partyzantami i ich kilkunastoma lokalnymi współpracownikami w aktach operacyjnych UB z PUBP w Opolu z roku 1950 i 1951 zatytułowanych "Materiały dot. zlikwidowanej bandy pod dowództwem Radzaja". Akta te zawierają m.in. pisma, meldunki i raporty różnych jednostek UB i posterunków MO, plany UB dot. "operacyjnych przedsięwzięć" i "zasadzek na bandę", doniesienia kilkunastu wiejskich tajnych współpracowników UB (w tym doniesienia dot. Ernesta Radzaja i jego rodziny) oraz protokoły przesłuchań kilkunastu "świadków napadów". IPN Wr 012/863 t. 4 (2/III).
Ernest Radzaj (syn Fryderyka, ur. dn. 5 lipca 1928 we wsi Domaradz, gm. Pokój, woj. opolskie) figuruje jako "osoba uznana za zmarłą" w aktach Sądu Powiatowego w Opolu z roku 1958. IPN Wr 81/4741 (Ns IV 81/58).
.