Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Majchrzak
Miejsce urodzenia: Aleksandrów
Data urodzenia: 07-12-1936
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1956. Delegat na Konferencję Wojewódzką wybrany na Przedzjazdowej Konferencji Miejskiej w dn. 20.10.1975.

Członek Egzekutywy KW PZPR w Płocku według informacji z 1988 - brak bliższych danych.

 

Przebieg kariery partyjnej:

Ad 2-4. Brak możliwości precyzyjnego określenia dat wyboru. W zachowanych protokołach KM brak dat wyboru - do Plenum, Egzekutywy oraz daty objęcia funkcji I sekretarza KM PZPR w Sierpcu. Listy obecności członków KM załączone w źródle od 1976. Karta wynagrodzeń I sekretarza KM założona 01.07.1975. Jako I sekretarz był automatycznie członkiem Egzekutywy i wchodził w skład Plenum danej instancji.

Ad 7. Karty wynagrodzeń prowadzone do 12.1989.

 

Źródła: IPN BU 0897/71 (opiniowanie osób ubiegających się o dostęp do tajemnicy państwowej) k. 14-14v; AP Płock, KM-G PZPR w Sierpcu, 1 (protokóły z konferencji przedzjazdowej KM - 20.10.1975); Tamże, 8 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej - 23.01.1988); Tamże, 10 (protokóły posiedzeń plenarnych KM 1975-1976); Tamże, 15 (protokóły posiedzeń plenarnych KM 1982-1983); Tamże, 18 (protokóły posiedzeń plenarnych - 1988); Tamże, ROPP w Sierpcu, 4364 (Informacja bieżąca o sytuacji społeczno-politycznej - 1982); PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu. Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21.12.1948-31.12.1982, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983; Archiwum Rotacyjne w Płocku, dokumenty płacowe Stanisława Majchrzaka, b.p. - karty wynagrodzeń 1975-1989.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Powiatowy Sierpc PZPR 1969 1975 IPN BU 0897/71 (opiniowanie osób ubiegających się o dostęp do tajemnicy państwowej), k. 14-14verte.
I Sekretarz Komitet Miejski Sierpc PZPR 1975 30-08-1983 IPN BU 0897/71 (opiniowanie osób ubiegających się o dostęp do tajemnicy państwowej), k. 14-14verte; AP Płock, KM-G PZPR w Sierpcu, 1 (protokóły z konferencji przedzjazdowej - 20.10.1975); Tamże, 10 (protokóły posiedzeń plenarnych KM 1975-1976); Tamże, 15 (protokóły posiedzeń plenarnych KM 1982-1983), k. 223-225 (protokół z posiedzenia plenarnego w dn. 30.08.1983); Tamże, ROPP w Sierpcu, 4364 (Informacja bieżąca o sytuacji społeczno-politycznej - 1982), b.p. - informacja nr 6; Archiwum Rotacyjne w Płocku, dokumenty płacowe Stanisława Majchrzaka, b.p. - karty wynagrodzeń 1975-1983.
Członek Komitet Miejski Sierpc PZPR 1975 23-01-1988 AP Płock, KM-G PZPR w Sierpcu, 1 (protokóły z konferencji przedzjazdowej KM - 20.10.1975); Tamże, 10 (protokóły posiedzeń plenarnych KM 1975-1976) - listy obecności członków KM od 1976; Tamże, 8 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Miasta i Gminy - 23.01.1988), k. 5-6; Tamże, 18 (protokóły posiedzeń plenarnych Komitetu Miejsko-Gminnego - 1988).
Członek Egzekutywa Komitet Miejski Sierpc PZPR 1975 30-08-1983 AP Płock, KM-G PZPR w Sierpcu, 1 (protokóły z konferencji przedzjazdowej KM - 20.10.1975); Tamże, 15 (protokóły posiedzeń plenarnych KM 1982-1983), k. 223-225 (protokół z posiedzenia plenarnego w dn. 30.08.1983).
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 20-07-1981 PZPR. Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu. Członkowie władz naczelnych oraz I Sekretarze Komitetów Wojewódzkich PZPR 21.12.1948-31.12.1982, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, s. 255.
Zastępca Kierownika Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Sierpcu Komitet Wojewódzki Płock PZPR 08-1983 01-1988 IPN BU 0897/71 (opiniowanie osób ubiegających się o dostęp do tajemnicy państwowej) k. 14-14verte; AP Płock, KM-G PZPR w Sierpcu, 8 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Miasta i Gminy - 23.01.1988), k. 65; Tamże, ROPP w Sierpcu, 4364 (Informacja bieżąca o sytuacji społeczno-politycznej - 1982); Archiwum Rotacyjne w Płocku, dokumenty płacowe Stanisława Majchrzaka, b.p. - karty wynagrodzeń 1983-1988.
I Sekretarz Komitet Miejsko-Gminny Sierpc PZPR 23-01-1988 12-1989 AP Płock, KM-G PZPR w Sierpcu, 8 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Miasta i Gminy - 23.01.1988), k. 5-6; Tamże, 18 (protokóły posiedzeń plenarnych Komitetu Miejsko-Gminnego - 1988), k. 5; Archiwum Rotacyjne w Płocku, dokumenty płacowe Stanisława Majchrzaka, b.p. - karty wynagrodzeń 1988-1989.
Członek Komitet Miejsko-Gminny Sierpc PZPR 23-01-1988 AP Płock, KM-G PZPR w Sierpcu, 8 (protokół z Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Komitetu Miasta i Gminy- 23.1.1988), k. 52verte (spis członków wybranych na konferencji); Tamże, 18 (protokóły posiedzeń plenarnych Komitetu Miejskiego-Gminnego - 1988) - listy obecności członków KM-G dostępne od 17.03.1988.
.