Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Urbanik
Miejsce urodzenia: Głębokie
Data urodzenia: 29-09-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej przez Referat IV KMMO w Oświęcimiu 27.07.1982 pod nr BB 6390. Następnie KE przekazano do Grupy IV RUSW w Oświęcimiu. Kwestionariusz został założony w związku z informacją, że Józef Urbanik prowadził na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oświęcimiu działalność związkową w okresie stanu wojennego. Był pomysłodawcą powołania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy OSM w Oświęcimiu jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego. Zajmował się również transportem materiałów bezdebitowych z wybrzeża do woj. bielskiego. W lutym 1982 doprowadził do porzucenia pomysłu powstania Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego przy zakładzie pracy, po tym jak odmówił przystąpienia do OKON. W sprawę zaangażowano osobowe źródła informacji: Kontakt Operacyjny oraz Tajnego Współpracownika. KE zakończono 14.09.1984 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1887/II. IPN Ka 047/1288 (1887/II).
.