Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Jóźwiak
Nazwisko rodowe: Jóźwiak
Miejsce urodzenia: Gawłówka
Data urodzenia: 02-05-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Leokadia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mieczysław Jóźwiak podejrzewany był o „kolportaż nielegalnych wydawnictw”. Stanowiło to przyczynę przeprowadzenia z nim w 1984 roku „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej”, którą zarejestrowano w Wydziale „C” WUSW Lublin dnia 08.05.1984, pod numerem 1197. Czynności w tej sprawie realizował pion SB RUSW Lubartów. Zapis na karcie E-16 z Kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Lublin oraz wpis pod poz. 1197 w aktach o sygn. IPN Lu 0276/196 (265/196), Rejestr rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych KW MO/WUSW Lublin z lat 1982-1988.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 20 grudnia 2022 r. w sprawie o sygn. Ppl Lu 392/22 dot. Mieczysława Jóźwiaka: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.