Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Witold
Nazwisko: Wojciechowicz
Miejsce urodzenia: Nowokuńce
Data urodzenia: 28-04-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Wojciechowicz był rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Diogenes" (rej. Sz 24433), prowadzonej w okresie 6.09.1982 - 2.02.1984. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 25616 jako podejrzewany o prowadzenie "wrogiej działalności". Sprawę zakończono z powodu braku dostatecznych dowodów na prowadzenie wspomnianej działalności. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 15245/II, a następnie zniszczono (protokół brakowania 3/90). Materiały o sygn. archiwalnej 15245/II zostały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.