Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Jakubek
Miejsce urodzenia: Nysa
Data urodzenia: 19-01-1952
Imię ojca: Józef
Imię matki: Leonarda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Jakubek figuruje w wykazie osób internowanych w okresie Stanu Wojennego pod pozycją 2851. Ww. był internowany w okresie od 26.05.1982-23.07.1982. IPN Bu 1460/1.
Jerzy Jakubek ur. 19.01.1952 - figuruje w wykazie osób internowanych w okresie Stanu Wojennego pod pozycją 120 według stanu na dzień 10.1982. Ww. zwolniony z dniem 23.07.1982. IPN Bu 01152/35 t. 1.
Jerzy Jakubek był rozpracowywany przez gr. V RUSW w Nysie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Samorządni" (rej. Wr 30666), prowadzonej w okresie 27.12.1984 - 18.02.1987. Sprawa prowadzona w związku z podejrzeniem rozprowadzania nielegalnego wydawnictwa pt. „Wolny Związek” kolportowanego w miesiącu grudniu 1984 na terenie Nysy. W związku z neutralizacją nieformalnej grupy, której częścią był Jerzy Jakubek, a która zajmowała się produkcją nielegalnego wydawnictwa pt. „Wolny Związek”, sprawę zakończono 18.02.1987, a materiały złożono w wydziale „C” WUSW w Opolu pod sygn. 12347/II. IPN Wr 065/1212 (12347/II).
Tom zawiera zszyte teczki dot. osób internowanych m.in. Jerzego Jakubka. W materiałach znajdują się dokumenty dot. pobytu Jerzego Jakubka oraz skierowania do ośrodka odosobnienia, a także korespondencja z komórkami operacyjnymi. IPN Wr 012/3196 t. 4 (2499/III).
Materiały KWMO w Opolu zawierają m.in. szyfrogramy, telegramy, notatki służbowe, wykaz Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" z terenu miasta i gminy Nysa na dzień 31.10.1980. Pod pozycją 20 widnieje Jerzy Jakubek, który pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej. IPN Wr 283/5 (5, 6).
Jerzy Jakubek był rozpracowywany przez SB pion III RUSW w Drawsku Pomorskim w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Stupor" (rej. Ko 26079), prowadzonego w okresie 4.05.1987 - 30.08.1989. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 5620/II. Materiały 5620/II zniszczono dnia 30.01.1990 (protokół brakowania nr 66 pozycja 66). Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzy Jakubek był rozpracowywany przez pion V /III SB RUSW Nysa w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Plastycy" (rej. Ko 27266), prowadzonej w okresie 8.02.1981 - 28.12.1984. Zarejestrowany do sprawy pod numerem Ko 26025. Sprawa założona w związku z tym, iż po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie miasta Nysa zaczęły ukazywać się ulotki, napisy i wydawnictwa o treści antysocjalistycznej. Sprawcy rozrzucali ulotki w miejscach publicznych oraz instytucjach państwowych. Jerzy Jakubek był członkiem prezydium MKZ Nysa i wiceprzewodniczącym KZ przy NSZZ „Solidarność” ZOZ Nysa. Otrzymywał od znajomych materiały do powielania (farby, papier, matryce). W materiałach przechodzi jako główny organizator konspiracyjnej działalności. Sprawę zakończono w związku z zaprzestaniem wrogiej działalnośc, a figurantów sprawy m.in. Jerzego Jakubka objąć kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego. Akta sprawy "Plastycy" złożono do archiwum pod sygn. 11966/II. IPN Wr 065/965 (11966/2) mikrofilm.
Jerzy Jakubek był internowany w okresie 26.03.1982 - 23.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie. Osadzony pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej podczas stanu wojennego, niezaniechania działalności związkowej i sporządzania w miejscach publicznych znaków nawołujących i podburzających ludność do wystąpień antypaństwowych. IPN Wr 30/395 (159/82).
.