Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Janina
Nazwisko: Izgarszew
Nazwisko rodowe: Szlaga
Miejsce urodzenia: Mościska
Data urodzenia: 04-01-1935
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Seweryna Młynarska
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryptonim "Roma". Krystyna izgarszew w dniu 23.03.1982 została zarejestrowana przez Wydział XIII Departamentu II MSW jako figurantka Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Roma" ( nr rej 70210). Ww. była działaczką NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego była podejrzewana przez SB o przechowywanie w swoim mieszkaniu, a także aktywny udział wraz z całą rodziną w kolportażu "nielegalnych wydawnictw". W kwietniu 1983 rozpracowanie przejął Wydział VI Departamentu III MSW. W trakcie rozpracowania Krystyny Izgarszew SB wykorzystywała PT (podsłuch telefoniczny), donosy TW ps "Piotr", w jej mieszkaniu dokonano też kilku przeszukań, podczas których "zakwestionowane zostały nielegalne wydawnictwa". Z uwagi na amnestię z dnia 13.12.1983 zaniechano dalszego prowadzenia rozpracowania. 1.10.1984 materiały SOS krypt. "Roma" złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 52838/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0222/60 (MSW 52838/II), IPN BU 01228/79 (52838/2) mikrofilm.
Materiały Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Kasia" prowadzonego wobec innej osoby. Krystyna Izgarszew jest wymieniona w raporcie Biura Śledczego MSW z 17.05.1983 jako działaczka NSZZ "Solidarność", wobec której zaplanowano przeprowadzić czynności operacyjno-śledcze, w celu ujawnienia dowodów na "nielegalną działalność" figurantki oraz jej rodziny, zatrzymanie syna Piotra Izgarszewa, a także konfiskatę literatury bezdebitowej. 19.05.1983 dokonano w jej mieszkaniu przeszukania, które dało wynik negatywny, zaś Piotra Izgarszewa zatrzymano w miejscu pracy. Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Kasia" zakończono 25.10.1989 materiały złożono w archiwum Wydz "C" SUSW pod sygn. 10437/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0258/491 (10437/II).
.