Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Andrzej
Nazwisko: Jagmin-Sadowski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 24-06-1895
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Kamilla Lewandowska
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Sprawy Ewidencyjno Obserwacyjnej dot gen. Jana Jagmina-Sadowskiego prowadzonej w 1956 roku przez Wydział IV UdsBP w Warszawie. Powodem rozpracowania był fakt, iż Jan Jagmin-Sadowski był "przedwojennym wyższym oficerem sanacyjnym". Materiały zawarte w teczce obejmują lata 1947-1956. Jan Jagmin-Sadowski przed wojną był dowódcą 23 Dywizji Piechoty. Przed wybuchem wojny został mianowany generałem brygady oraz dowódcą Grupy Operacyjnej "Śląsk" wchodzącej w skład Armii "Kraków". Dowodząc ww. jednostką przeszedł szlak bojowy od Śląska na Lubelszczyznę. 20.09.1939 po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niemieckiej niewoli, spędzając w niej całą wojnę. Po 1945 roku wrócił do Polski i został przeniesiony w stan spoczynku. Od 1947 roku pozostawał w zainteresowaniu Departamentu IV MBP w Warszawie. UB starało się rozpoznać aktualną sytuację życiową Jana Jagmina-Sadowskiego oraz jego stosunek do władzy ludowej. Pozyskano wówczas szereg danych na temat przedwojennej działalności generała, uczestnictwie w walkach kampanii 1939. Zebrano również szereg danych na temat jego sytuacji osobistej oraz zawodowej. W teczce rozpracowania znajduje się informacja agenturalna w której wskazano, że Jan Jagmin-Sadowski jest "negatywnie nastawiony do obecnego ustroju, w rozmowach z innymi tendencyjnie przekręca fakty polityczne". Agent informował również UB, że Jan Jagmin-Sadowski napisał książkę o walkach swojej jednostki w 1939 "ale biuro historyczne sztabu poleciło mu ją poprawić" co spotkało się z krytyką generała, który miał stwierdzić że komuniści nawet historię fałszują. Z uwagi na brak nowych informacji na temat Jana Jagmina-Sadowskiego rozpracowanie zakończono 13.12.1956, a materiały złożono pod sygn. 688/III, a następnie zmikrofilmowano. W teczce znajdują się ankiety personalne, życiorys Jana Jagmina-Sadowskiego, karty ewidencyjne, donosy agenturalne, oraz opinie z miejsca pracy. IPN BU 0208/660 (SUSW 688/III), IPN BU 01286/635 (SUSW/3) mikrofilm.
.