Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Barwacz
Miejsce urodzenia: Lisia Góra
Data urodzenia: 10-03-1910
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta rozpracowania i śledztwa PUBP w Tarnowie i WUBP w Krakowie przeciwko członkom komórki WiN z terenu Lisiej Góry i powiatu tarnowskiego. Na skutek trwającego od 1947 roku rozpracowania PUBP w Tarnowie i werbunku doradcy politycznego szefa placówki WiN Lisia Góra, rozpoczęło pod koniec 1948 aresztowania członków WiN m.in. z tego terenu. Tadeusz Barwacz członek WiN w latach 1946-1948 został zatrzymany przez PUBP w Tarnowie 29.12.1948. Wyrokiem WSR w Krakowie na sesji wyjazdowej w Tarnowie 13.04.1949 po zastosowaniu amnestii z 1947 roku skazany na karę 5 lat więzienia. Akta zawierają dokumentację z rozpracowania w latach 1947-1948 w tym doniesienia agentury PUBP w Tarnowie oraz z okresu pobytu w więzieniach we Wronkach, Potulicach i OPW w Strzelcach Opolskich. Po realizacji procesowej sprawy materiały śledcze złożono 07.02.1955 w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 9555/I. W 1969 roku skomasowano z materiałami operacyjnymi PUBP w Tarnowie o sygn. 105579/II i przesygnowano do nr 2681/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/2570 (2681/III-gr.).
Sprawa w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Krakowie przeciwko Tadeuszowi Barwaczowi i innym. Zatrzymany przez PUBP w Tarnowie 29.12.1948. Areszt tymczasowy decyzją WPR od 07.01.1949. Oskarżony z art. 14 par. 1 i 4 par. 1 dekretu z 13.06.1946, oraz art. 236 KK, i 86 par. 2 KKWP o przynależność do WiN i działalność w komórce WiN na terenie Lisiej Góry. Akt oskarżenia sporządzono w PUBP w Tarnowie. Sprawę wraz z aktem oskarżenia przesłano 29.03.1949 z WPR do WSR w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 111/1899 Pr II 107/49.
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko członkom palcówki WiN z terenu Lisiej Góry i pow. tarnowskiego. Na skutek rozpracowania PUBP w Tarnowie i zeznań wcześniej aresztowanych członków WiN zatrzymany przez PUBP w Tarnowie 29.12.1948. Od lipca 1946 do 1948 był zaprzysiężonym członkiem WiN, brał udział w akcjach miejscowej komórki WiN oraz przechowywał broń. Wyrokiem z 13.04.1949 z art. 14 par. 1 i art. 4 par. 1 dekretu z 13.06.1946 i przy zastosowaniu ustawy o amnestii z 1947 roku skazany na na łączną karę 5 lat więzienia. Osadzony w więzieniu w Tarnowie, następnie w CW we Wronkach i OPW Strzelce Opolskie. WSR w Krakowie postanowieniem z 07.07.1953 nakazał przedterminowe zwolnienie. Zwolniony z OPW Strzelce Opolskie 13.07.1953. Akta o sygn. IPN Kr 110/3759 t. 1-2 (Sr 1055/49).
Księga Główna Więźniów CW we Wronkach. Osadzony we Wronkach 25.11.1949, przetransportowany do Wronek z więzienia w Tarnowie. Przeniesiony z CW we Wronkach do więzienia w Potulicach 30.09.1950. Księga Główna Więźniów CW we Wronkach wraz ze skorowidzem o sygn. IPN Po 3/62, IPN Po 3/69.
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Tadeusz Barwacz od 1946 roku był zaprzysiężonym członkiem placówki WiN w Lisiej Górze, brał udział w akcjach komórki bojowej WiN oraz przechowywał broń. Po rozpracowaniu przez PUBP w Tarnowie zatrzymany 29.12.1948, a następnie skazany przez WSR w Krakowie na 5 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.