Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Białkowski
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Tarnowska
Data urodzenia: 24-03-1893
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anastazja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Michał Białkowski płk. WP był rozpracowywany w ramach Sprawy Agenturalnego Rozpracowania krypt. "Cezary", "Pułkownicy" przed Dep. III MBP i Wydział III WUBP w Krakowie. W ramach operacji "Cezary" funkcjonariusze MBP stworzyli fikcyjny Zarząd V WiN w celu neutralizacji i likwidacji resztek konspiracji w kraju i kompromitacji polskich struktur emigracyjnych. Płk. Białkowski powrócił po demobilizacji do Polski z Wielkiej Brytanii w roku 1947. W 1950 roku wraz z innymi wyższymi wojskowymi i członkami nie ujawnionych dotąd struktur AK i WiN był wciągany do kolejnej WiN-owskiej konspiracji, będącej w całości akcją prowokacyjną MBP. Jednym z prowadzących tą operację był Leon Andrzejewski (właść. Leon Ajzef vel Lajb Wolf Ajzen ). Wstąpił do WiN w marcu 1950 za namową płk. Bronisława Schlichtingera. Kontrolowany operacyjnie i wciągany do dalszej działalności m.in. przez agenta MBP ps. "Maciej" Stefana Sieńko. Poprzez kontakty i rozpracowanie Białkowskiego agent "Maciej" przy pomocy Schlichtingera chciał uzyskać dotarcie do kolejnych wojskowych w celu ich aresztowania, bądź czasowego wciągnięcia do konspiracji i działalności fikcyjnego Zarządu WiN. Michał Białkowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP w Krakowie 27.12.1952, a następnie aresztowany. Akta o sygn. IPN BU 0192/590 t. 45 (22220/II).
Po powrocie z Anglii w 1947 roku jako pułkownik WP i Armii Andersa rozpracowywany przez WUBP w Krakowie. Od 1949 roku rozpracowywany przez Wydział III WUBP w Krakowie wspólnie z Dep. III MBP w ramach sprawy "Cezary", "Pułkownicy". Po przedterminowym zwolnieniu z więzienia Wydział IV WUdsBP w Krakowie rozpracowywał Michała Białkowskiego w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr 2234/F zarejestrowanej 02.03.1956. Rozpracowanie zakończono 12.12.1956 i materiały złożono w archiwum WUdsBP w Krakowie pod sygn. 1314/R, wraz z aktami wcześniejszego rozpracowania o sygn. 16460/II. Akta nie zachowały się, zakwalifikowane do zniszczenia w 1966 roku. Akta o sygn. 1314/R nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Michałowi Białkowskiemu. Po rozpracowaniu MBP od 1950 roku i nieświadomej przynależności do kontrolowanej i założonej przez MBP prowokacyjnej organizacji pn. Zarząd V WiN zatrzymany przez UB w Krakowie 27.12.1952. Areszt tymczasowy decyzją WPR od 29.12.1952. Akt oskarżenia sporządzono w WUBP w Krakowie. Oskarżony z art 86 par. 2 KKWP, i art. 4 par. 1 dekretu z 13.06.1946 o przynależność do WiN w latach 1950-1952. Sprawę wraz z aktem oskarżenia przekazano 30.04.1953 z WPR do WSR w Krakowie. Wyrokiem z 22.05.1953 skazany na 15 lat więzienia. Osadzony w więzieniu w Krakowie. Postanowieniem WSR w Krakowie o zastosowaniu amnestii z 22.08.1955 zmniejszono wyrok do 10 lat więzienia. Nakazem Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z 24.08.1955 zwolniony warunkowo z więzienia ze względu na stan zdrowia. Akta o sygn. IPN Kr 110/5038 (Sr 188/53).
Materiały śledcze i operacyjne WUBP w Krakowie. Zatrzymany przez WUBP w Krakowie 27.12.1952 podczas realizacji krakowskiej części sprawy krypt. "Cezary"/ "Pułkownicy", dot. tzw. V Zarządu WiN, prowokacyjnej organizacji założonej przez Dep. III MBP w celu neutralizacji i likwidacji resztek opozycji AK-owskiej, WiN-owskiej i związanej z powracającymi do Polski przedstawicielami emigracji wojskowej z Europy Zachodniej. Skazany przez WSR w Krakowie 22.05.1953 na karę 15 lat więzienia. W aktach materiały rozpracowania przez agenturę celną podczas pobytu w więzieniu w Krakowie. Po realizacji procesowej sprawy akta złożono w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 13011/I. W 1972 roku przesygnowano do nr 3552/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/3335 (3552/III).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Michał Białkowski przed rokiem 1939 zawodowy oficer WP w stopniu pułkownika, od 1939 do 1945 więzień niemieckich oflagów, następnie żołnierz PSZ we Włoszech i Anglii, przystąpił do działalności w WiN w 1950 roku i był kontrolowany operacyjnie przez Stefana Sieńko ps. "Maciej" agenta MBP podającego się za członka kierownictwa V Zarządu WiN. Aresztowany w okresie realizacji przez MBP sprawy V Zarządu WiN 27.12.1952 i skazany wyrokiem WSR w Krakowie na 15 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
.