Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wantuch
Miejsce urodzenia: Jodłówka
Data urodzenia: 27-10-1898
Imię ojca: Jan
Imię matki: Joanna
Znany/a też jako:
Wańtuch

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji WiN. Dnia 13.03.1947 oficer śledczy sporządził akt oskarżenia, w którym Stanisławowi Wantuchowi zarzucono m.in., iż "od września 1945 r. do dnia aresztowania, t.j. do dnia 26.11.1946 r. usiłując przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez usunięcie Krajowej Rady Narodowej, brał czynny udział w nielegalnej organizacji >W.i.N.< występując pod ps. >Wacław< i zajmując stanowisko kierownika komórki wywiadu (tzw. akcji >Z<) na okręg Jeleniej Góry, który utrzymywał ścisły kontakt organizacyjny z wybitnymi działaczami organizacji >W.i.N.< (...)". Dnia 19.03.1947 sprawę przekazano do Wojskowej Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o przesłanie sprawy do Sądu. Materiały dot. ww. są oznaczone dawną sygn. arch. 947 (zostały włączone do nr. 79). IPN Wr 038/23 (79/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 09.04.1947 Stanisław Wantuch został uznany winnym m.in. tego, że od początku 09.1945 do 06.1946, przynależąc do "nielegalnej organizacji WiN", usiłował "przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego" i skazany na karę łączną - karę śmierci z utratą praw na zawsze i przepadkiem całego mienia. Postanowieniem z dnia 13.05.1947 Najwyższy Sąd Wojskowy złagodził ww. wyrok do kary dożywotniego więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat, wraz z przepadkiem całego mienia. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z 04.05.1956 Wiceprokurator Śląskiego Okręgu Wojskowego zmienił karę dożywotniego więzienia na karę 12 lat pozbawienia wolności. Dnia 25.07.1956 Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego na podstawie ustawy o amnestii z 27.04.1956 zmniejszyło wymiar kary więzienia do 7 lat i 4 miesięcy z utratą praw na okres 2 lat i 6 miesięcy oraz darowaniem, w części nie wykonanej, kary przepadku mienia, a także uznało za bezprzedmiotowe Postanowienie Wiceprokuratora ŚOW z 04.05.1956 w części dot. złagodzenia kary i zarządziło bezzwłoczne zwolnienie ww. Stanisław Wantuch karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu we Wrocławiu, Wronkach (od 16.08.1947) oraz Kolonii Rolnej w Kawczu, skąd 03.08.1956 został zwolniony. IPN Wr 102/70-71 (Sr 398/47).
Dnia 29.10.1954 przez PUBP w Jeleniej Górze zostały złożone w archiwum WUBP we Wrocławiu pod nr. 16679 materiały dot. Stanisława Wantucha, liczące 11 kart, które w późniejszym czasie włączono do akt o nr. arch. 79/III. W zachowanych aktach IPN Wr 038/23 brak ww. materiałów. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu w roku 1987. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pod nazwą Oddziały Leśne AK krypt. >Warta< działającej od drugiej połowy 1944 do pierwszej połowy 1945 r. na terenie województwa rzeszowskiego, a następnie nielegalnej organizacji pod nazwą >Wolność i Niepodległość< Okręg Zachodni, działającej od jesieni 1945 do końca maja 1946 r. na terenie województwa wrocławskiego". Stanisław Wantuch, ps. "Wacław" występuje jako "kierownik informacji okręgu". IPN Wr 049/165 (F-170).
.