Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Durek
Miejsce urodzenia: Trzebunia
Data urodzenia: 20-02-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Wydziału Śledczego WUBP w Krakowie i PUBP w Myślenicach dot. Józefa Durka. W okresie od wiosny 1945 członek oddziału NSZ "Mściciel" pod dowództwem Jana Sochy, a następnie Stanisława Sochy ps. "Kalinowski". Wiosną 1946 wraz z oddziałem "Kalinowskiego" przystąpił do oddziału Jana Rysia ps. "Sowiet" . Zatrzymany przez PUBP w Myślenicach 16.09.1946. Areszt tymczasowy decyzją WPR w Krakowie od 18.09.1946. Oskarżony z art. 86 par. 2 KKWP, art. 259 KK, oraz 1 i 1 dekretu z 16.11.1945. Po zakończeniu śledztwa akt oskarżenia sporządzony przez funkcjonariusza WUBP 20.12.1946 został skierowany przez WPR do WSR w Krakowie. Po realizacji procesowej sprawy materiały śledztwa PUBP w Myślenicach złożono 28.05.1952 w archiwum WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 10653/I. Akta skomasowano ze zarchiwizowanymi w 1948 roku aktami śledztwa WUBP w Krakowie o sygn. 128/I. W 1968 przesygnowano do nr 128/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/111 t. 1-2 (128/III).
Materiały rozpracowania Bronisława Durka przez Wydzial III WUBP w Krakowie i PUBP w Myślenicach w okresie 1949-1957. Zwolniony warunkowo z więzienia 27.06.1949 i od tego momentu poddany rozpracowaniu PUBP w Myślenicach. Po zwolnieniu z więzienia nadal prezentował antykomunistyczne poglądy, w 1953 roku PUBP wnioskował o areszt w związku z jego krytycznymi wobec władz wypowiedziami. W aktach informacje od agentury PUBP w Myślenicach z okresu 1950-57. PUBP w Myślenicach założył 28.03.1956 Sprawę Ewidencyjno-Obserwacyjną nr 2599/F/56. Po zmianach października 56 rozpracowanie zakończono i materiały złożono 06.07.1957 w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 2661/R. Następnie włączono do sygn. 128/III. Akta o sygn. IPN 07/111 t. 2 (128/III).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Bronisławowi Durkowi i innym członków oddziału Jana Rysia ps. "Sowiet" oraz oddziału Stanisława Sochy ps. "Kalinowski". Akt oskarżenia wraz z aktami śledztwa przesłano z WPR do WSR 31.12.1946. Wyrokiem z 28.01.1947 skazany z art. 86 par. 2 KKWP, 259 KK na łączną karę 8 lat więzienia. Osadzony w CW w Rawiczu. WSR w Krakowie po skardze rewizyjnej oraz po zastosowaniu amnestii postanowieniem z 21.04.1947 zmniejszył wyrok do 3 lat więzienia. Zwolniony 18.09.1949 z CW w Rawiczu. Akta o sygn. IPN kr 110/5237 t. 1-2 (Sr 2/47).
Materiały operacyjne i śledztw PUBP w Myślenicach i WUBP w Krakowie z okresu 1946-55 w sprawie członków organizacji Młodzież Wielkiej Polski (MWP), oddziału pod dowództwem Jana Rysia ps. "Sowiet", oddziału NSZ pod dowództwem Stanisława Sochy ps. "Kalinowski" oraz członków oddziału "Błyskawica" z terenu powiatu myślenickiego i wadowickiego. Bronisław Durek ps. "Żbik" przechodzi w materiałach jako członek oddziału "Kalinowskiego", a następnie "Sowieta". Akta o sygn. IPN Kr 07/2947 t. 1-11 (3162/III).
Charakterystyka nr 77 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie, dotycząca powstałych po 1945 roku na bazie struktur po AK-owskich organizacji Młodzież Wielkiej Polski (MWP), oddziału NSZ Stanisława Sochy ps. "Kalinowski", oddziału partyzanckiego pod dowództwem Jana Rysia ps. "Sowiet" działających w latach 1945-1947 na terenie powiatu Myślenice. Bronisław Durek ps. "Żbik" był członkiem oddziału Jana Rysia w roku 1946 i do momentu aresztowania przez UB w 16.09.1946 brał udział w akcjach skierowanych przeciwko przedstawicielom władzy komunistycznej i ich współpracownikom. Akta o sygn. IPN Kr 074/76 t. 1-2 (77/X).
.