Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Teresa
Nazwisko: Remiszewska-Damsz
Miejsce urodzenia: Międzychód
Data urodzenia: 19-06-1928
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga Chramiec
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teresa Remiszewska-Damsz w dniu 11.01.1979 została odnotowana w kartotece ewidencyjnej Biura "B" MSW z powodu kontaktów (wraz z mężem Jerzym Damszem) z dyplomatami amerykańskimi w ambasadzie USA w Warszawie. Karta ewidencyjna B-8 z kartoteki Biura "B" MSW.
Akta kontrolne śledztwa przeciwko Teresie Remiszewskiej-Damsz i innym. 23.12.1982 Teresa Remiszewska-Damsz została aresztowana przez funkcjonariuszy MO. Podczas śledztwa prowadzonego przez Wydz Śledczy KWMO w Gdańsku zarzucono jej "opracowanie, przechowywanie i rozpowszechnianie nielegalnego wydawnictwa o treści antypaństwowej" na terenie kraju i zagranicy (art 48 ust 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym). 28.03.1983 sprawę zakończono i przekazano na drogę sądową. Materiały złożono w archiwum Wydz."C" WUSW w Gdańsku pod sygn. 8524/III. IPN Gd 013/117 t. 1-2 (8524/III).
Teczka zawiera akta nadzoru w sprawie karnej prowadzonej przez Prokuraturę Marynarki Wojennej w Gdyni przeciwko Teresie Remiszewskiej-Damsz oskarżonej o to, że w "okresie od 20.04.1982 do 2.12.1982" sporządzała oraz rozpowszechniała "nielegalne wydawnictwa o charakterze antypaństwowym" związane z podziemną "Solidarnością". Wydawnictwa te w ocenie prokuratora były krytyczną oceną sytuacji politycznej w Polsce. W dniu 28.03.1983 skierowano akt oskarżenia do sądu. IPN Gd 267/7741 (Pm Śl II 441/82).
Teczka zawiera akta tymczasowo aresztowanej Teresy Remiszewskiej-Damsz. 23.12.1982 Teresa Remiszewska-Damsz została zatrzymana przez MO w związku z podejrzeniem "nielegalnej działalności wydawniczej" na rzecz podziemnej "Solidarności" (art 48 dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym). Postanowieniem Prokuratora Marynarki Wojennej w Gdyni ww. została osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku, a następnie z powodu choroby przewieziono ją do Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów w Warszawie. W dniu 21.03.1983 na mocy postanowienia prokuratury uchylono areszt tymczasowy wobec T. Remiszewskiej-Damsz i zwolniono ją z więzienia. Orzeczono wówczas wobec niej na dalszy okres postępowania sądowego dozór milicyjny. Teczka zawiera postanowienia prokuratorskie, prośby, zaświadczenia lekarskie oraz teczkę osobową osadzonej. IPN BU 482/108 (2/83).
Akta sądowe Teresy Remiszewskiej-Damsz. Teresa Remiszewska- Damsz została zatrzymana 23.12.1982 przez funkcjonariuszy SB. W trakcie śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni oskarżono ją o sporządzanie i rozpowszechnianie "nielegalnych materiałów" o treści antypaństwowej. W dniu 28.07.1983 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na mocy art. 3. ust. 3 ustawy amnestyjnej z dnia 21.07.1983 postanowił postępowanie karne umorzyć. Orzeczono również przepadek dowodów rzeczowych, a kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa. Na wskutek wniesionej apelacji przez obrońcę oskarżonej w dniu 5.10.1983 Sąd Najwyższy Izba Wojskowa w Warszawie postanowił uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać sądowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. 31.12.1983 po ponownym rozpatrzeniu sprawy Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na mocy art. 3 ust. 3 ustawy o amnestii z dnia 21.07.1983 postanowił umorzyć postępowanie karne, orzekł przepadek części dowodów rzeczowych, a pozostałe rzeczy zwrócić oskarżonej. Kosztami postępowania obciążono Skarb Państwa. IPN Gd 253/9076, IPN Gd 253/9077, IPN Gd 253/9078 (Sm.W. 90/83), IPN BU 1207/91 (Pn.Nadz.ll-91/83).
Akta paszportowe Teresy Remiszewskiej-Damsz. Z zachowanych akt paszportowych wynika, że Teresa Remiszewska-Damsz otrzymała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych (Z-A/A/83) do wszystkich krajów świata. Zastrzeżenie wniesiono od 24.12.1982 do 23.12.1984 na wniosek Wydziału Śledczego KWMO w Gdańsku z przywołaniem par 2 pkt 1 ustawy o paszportach z 1959 roku. Przyczyną była działalność opozycyjna i popieranie NSZZ "Solidarność" oraz związane z tym aresztowanie i postępowanie sądowe wobec ww. IPN Gd 645/66112 (EAGD 066112).
Z zachowanych materiałów ewidencyjnych wynika, że Teresa Remiszewska-Damsz w dniu 02.12.1982 została zarejestrowana przez Wydz.II KWMO w Gdańsku jako figurantka Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt, "Mątwa" ( nr rej 45641). Powodem rejestracji były podejrzenia o uczestnictwo w działalności "nielegalnej organizacji powiązanej ze służbą specjalną USA". 31.03.1984 dalsze rozpracowanie przejął RUSW w Wejherowie. 29.01.1990 materiały zdjęto z ewidencji, a następnie zniszczono z powodu "braku wartości operacyjnej". Dziennik rejestracyjny do nr 45641 KWMO Gdańsk, karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku, karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku, karta EO-4/77, karta EO-4-A/77.
.