Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Damsz
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 06-09-1911
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Łucja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z zachowanych zapisów ewidencyjnych wynika, że Jerzy Damsz został zarejestrowany w dniu 25.11.1976 przez Wydz. II KWMO w Gdańsku jako "podejrzewany o współpracę z wywiadem amerykańskim". Jerzy Damsz był polskim pilotem wojskowym, w czasie II wojny światowej dowodził 307 Dywizjonem Myśliwskim. Po wojnie pracował jako inżynier w Argentynie, Paragwaju, a następnie USA. W 1975 roku powrócił do Polski. Z uwagi na jego częste wizyty w ambasadzie USA w Warszawie podejrzewano go o działalność szpiegowską. Rozpracowanie zakończono 23.08.1979 z powodu "nie stwierdzenia wrogiej działalności" . Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Gdańsku do nr II-16442, a następnie w 1990 roku zniszczono całkowicie. Dziennik rejestracyjny do nr 22015 KWMO Gdańsk, karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku, karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku.
Zapis na kartach B-8 z kartoteki Biura "B" MSW. Z zachowanych zapisów ewidencyjnych z kartoteki Biura "B" MSW wynika, że 11.01.1979 odnotowano kontakt Jerzego Damsza z pracownikiem ambasady USA w Warszawie Zapisy kartoteczne na karcie B-8 z kartoteki Biura "B" MSW.
Jerzy Damsz w dniu 02.12.1982 został zarejestrowany przez Wydz.II KWMO w Gdańsku do nr 45642 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt, "Mątwa" ( nr rej 45641). Powodem rejestracji było podejrzenie o działalność w "nielegalnej organizacji powiązanej ze służbą specjalną USA". 31.03.1984 dalsze rozpracowanie przejął RUSW w Wejherowie. 29.01.1990 materiały zdjęto z ewidencji, a następnie zniszczono z powodu "braku wartości operacyjnej". Dziennik rejestracyjny do nr 45641 KWMO Gdańsk, karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku, karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW w Gdańsku, karta EO-4/77, karta EO-4-A/77.
Teczka zawiera materiały śledcze z lat 1982-1985 dotyczące Teresy Remiszewskiej-Damsz (żony J. Damsza) i innych podejrzewanych o "nielegalną działalność w strukturach podziemnej >Solidarności<" polegającą na opracowaniu, przygotowaniu i rozpowszechnianiu wydawnictw, których treść narusza dyspozycję art. 48 o stanie wojennym. Wśród figurantów sprawy występuje Jerzy Damsz, którego podejrzewano o "pomocnictwo" w redagowaniu "nielegalnych wydawnictw". W związku z powyższym 23.12.1982 J. Damsz został zatrzymany przez funkcjonariuszy SB, a następnie po przesłuchaniu zwolniony. Dalsze działania śledcze i procesowe były prowadzone wobec żony J. Damsza. 1.04.1985 materiały śledcze złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW w Gdańsku pod sygn. 8524/III. IPN Gd 013/117 t. 1 (8524/III).
.