Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Voit
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 02-08-1928
Imię ojca: Roman
Imię matki: Maria Hudez
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalna na Osobę dot. Mieczysława Voita. Z analizowanych materiałów wynika, że w dniu 5.06.1948 Mieczysław Voit, wówczas uczeń Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie został zatrzymany podczas próby nielegalnego przejścia granicy czechosłowacko-niemieckiej. Ww. zamierzał przekroczyć granicę, celem dołączenia do rodziny przebywającej na Zachodzie. Przekazany stronie polskiej, został skazany na 2 miesiące więzienia. 4.07.1966 materiały złożono w archiwum Wydz. III KWMO w Krakowie pod sygn. 1676/II. IPN Kr 010/1641 (1676/II).
Akta zabezpieczenia operacyjnego dotyczące aktorki Barbary Horawianki prowadzonego w latach 1984-1986 przez Wydział III Biura Studiów MSW. W materiałach zabezpieczenia przechodzi osoba aktora Mieczysława Voita - męża Barbary Horawianki. Powodem zabezpieczenia były informacje od tajnych współpracowników SB z których wynikało, że Mieczysław Voit wraz z żoną utrzymują kontakt z działaczami podziemnej "Solidarności", oraz "z rozwiązanym b. ZASP-em i tamtejszym aktywem" oraz fakt, iż "oboje często występują w kościołach recytując wiersze". Z tego też powodu Mieczysław Voit otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych oraz odmowę wydania paszportu na wyjazd do Włoch na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. 03.01.1986 materiały zabezpieczenia złożono w archiwum Biura "C" MSW pod sygn. 53376/II. IPN BU 0222/375 (53376/II).
Akta paszportowe M. Voita. Z analizowanych akt wynika, że aktor Mieczysław Voit otrzymał w maju 1985 zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do "wszystkich krajów świata" (WKŚ Z-A/87/85) na okres 2 lat. Zastrzeżenie wniósł Wydział III-1 SUSW w Warszawie. Powodem powyższego zakazu było wspieranie środowisk opozycyjnych oraz zaangażowanie w działalność środowisk katolickich i kościelnych przez aktora. Zastrzeżenie uchylono 23.05.1987. IPN BU 728/3995 (EAGP 003995, EAWA 15014 ).
Teczka pracy Tajnego Współpracownika SB ps. "Piotr" współpracującego z Wydziałem III-1 WUSW w Łodzi. Aktor Mieczysław Voit przechodzi w doniesieniu TW "Piotr" z dn 5.12.1985. Wynika z niego, że Mieczysław Voit 4.12.1985 wystąpił w wieczorze poetyckim "Przeciw nienawiści" zorganizowanym przez parafię jezuicką w Łodzi. Z donosu wynika, że występ M. Voita stanowił "otwarty i ostry atak wobec systemu politycznego PRL". Teksty które podczas swojego występu wyrecytował i odczytał aktor "były najbardziej politycznie agresywne", a według TW "Piotr" "aktorskie zachowanie Mieczysława Voita" było pełne "oskarżycielskich i buntowniczych" akcentów. Mieczysław Voit podczas swojego występu dwukrotnie wznosił rękę w znaku "V", na co zebrani "reagowali owacyjnymi brawami, a wielu wznosiło ręce w analogicznym geście". IPN Ld 0040/1037 t. 3 (45174/I).
Z zachowanych zapisów ewidencyjnych wynika, że w latach 1960-1982 wielokrotnie był odnotowywany w kartotece Biura "B" MSW z powodu kontaktów z cudzoziemcami oraz dyplomatami z krajów kapitalistycznych (Belgia, Francja). Karty B-8 z kartoteki Biura "B" MSW.
.