Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz Antoni
Nazwisko: Oko
Miejsce urodzenia: Majdan Królewski
Data urodzenia: 12-05-1918
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Paulina
Dodatkowe informacje:

W SD od 01-01-1959 r.

Po raz ostatni jako członek Prezydium Powiatowego Komitetu SD w Tarnobrzegu, wystąpił  w materiałach z posiedzenia tego organu z 01-12-1960 r.

Źródło: AP Rzeszów, PK SD w Tarnobrzegu, 11, k. 1; Tamże, 2, k. 106.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Prezydium Powiatowy Komitet Tarnobrzeg SD 24-05-1959 AP Rzeszów, Powiatowy Komitet (dalej PK) Stronnictwa Demokratycznego (dalej SD) w Tarnobrzegu, 1, k. 78, 79; Tamże, 11, k. 1.
Sekretarz Powiatowy Komitet Tarnobrzeg SD 24-05-1959 AP Rzeszów, PK SD w Tarnobrzegu, 1, k. 78, 79; Tamże, 11, k. 1.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Informacje dot. Tadeusza Oko znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947. Akta o sygn. IPN Rz 50/3 (144).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 398/3196 (EATG 003196).
Z zapisów kartoteczno-ewidencyjnych wynika, iż względem w/w prowadzona była przez PUBP w Kolbuszowej oraz WUBP Rzeszów spraw śledcza o nr 6/45. T. Oko został zatrzymany w dniu 27.08.1946 przez WUBP w Rzeszowie "pod zarzutem szerzenia wrogiej propagandy", zwolniony 05.09.1946. Materiały sprawy śledczej zarchiwizowano pod numerem 4156 w dniu 25.08.1948, a następnie przerejestrowano do nru archiwalnego 10673 w dniu 27.07.1970. Dokumentacja sprawy została zniszczona. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW w Rzeszowie; dziennik archiwalny spraw śledczych WUBP w Rzeszowie, poz.4156; dziennik archiwalny spraw ewidencji operacyjnej KWMO w Rzeszowie, poz.10673
Z zachowanych materiałów ewidencyjnych, wynika, że w dniu 22.06.1978 wymieniony zarejestrowany został pod numerem 2152 jako kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW) przez Wydział III KWMO w Tarnobrzegu. W dniu 26.06.1979 r. powyższą dokumentację zarchiwizowano pod numerem I/507-k, a następnie zniszczono. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej i odtworzeniowej WUSW w Tarnobrzegu; karta E-14 z kartoteki odtworzeniowej MSW w Warszawie; zapis nr 2152 z dziennika rejestracyjnego WUSW w Tarnobrzegu; zapis nr 507 z dziennika archiwalnego teczek personalnych i pracy wyeliminowanej agentury WUSW w Tarnobrzegu.
Kontrolowany operacyjnie od 25.07.1979 przez Wydział III "A" KWMO w Tarnobrzegu, w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) nr rej. 2630. Powodem jego założenia było propagowanie przez w/w "wrogich" poglądów. Po stwierdzeniu, iż T. Oko zaniechał prowadzenia "wrogiej" działalności zaniechano dalszej kontroli a materiały sprawy zarchiwizowano pod numerem II/266 w dniu 29.10.1981. Materiały zostały zniszczone. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej i odtworzeniowej WUSW w Tarnobrzegu; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej MSW w Warszawie; 2630 z dziennik rejestracyjny WUSW w Tarnobrzegu, poz. 2630; dziennik archiwalny spraw ewidencji operacyjnej WUSW w Tarnobrzegu, poz. 266 .
.