Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Antoni
Nazwisko: Węglarski
Miejsce urodzenia: Biała Podlaska
Data urodzenia: 01-01-1943
Imię ojca: Marian
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Weglarski był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia nr KI 19572, prowadzonej przez Wydział III "A" KWMO w Kielcach w okresie od 27.04.1981 do 02.11.1981 wobec osób działających w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. Materiały SOS złożono 11.11.1981 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 11571/II. Materiały uległy zniszczeniu podczas pożaru archiwum WUSW w Kielcach w 1988 roku. Materiałów o sygn. 11571/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania nr KI 20006, prowadzonej w okresie od 30.10.1981 do 30.03.1985 przez Wydz. III KWMO/WUSW w Kielcach z uwagi na aktywną działalność w strukturach NSZZ "Solidarność", Regionalnym Komitecie Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania oraz druk i kolportaż biuletynu "Robotnik". Rozpracowanie zakończono po wyjeździe emigracyjnym do USA w 1983 roku. Materiały SOR sfilmowano i złożono 19.03.1985 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Kielcach pod sygn. 12594/II. Akta sprawy uległy zniszczeniu podczas pożaru archiwum WUSW w Kielcach w roku 1988. Pozostał mikrofilm. Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1138 (12594/2).
Kontrowany operacyjnie w ramach Sprawy Obiektowej krypt. „Arka” nr rejestracyjny KI 18782, prowadzonej w okresie od 24.10.1980 do 13.12.1982 przez Wydział III „A” KWMO w Kielcach, a następnie Wydział V KWMO w Kielcach. W ramach SO krypt. „Arka” rozpracowywano struktury i członków NSZZ „Solidarność” z terenu województwa kieleckiego. Akta zawierają m.in. dokumentację związaną z wprowadzeniem stanu wojennego, wykazy internowanych, korespondencję pomiędzy jednostkami SB, notatki na temat pracy operacyjnej z internowanymi, plany pracy operacyjnej, materiały dotyczące akcji "Jodła" oraz "Klon", informacje o prowadzonych SOS i KE. Akta złożono 29.12.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 11734/II, a następnie sfilmowano (1133/2). Mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1119 (1133/2).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Jerzego Węglarskiego, członka Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" w Kielcach i etatowego pracownika Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność". Internowany 13.12.1981 decyzją nr 99/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach oraz OO w Załężu i Nowy Łupkowie. W czasie internowania odmówił prowadzenia rozmów z funkcjonariuszami SB. Zwolniony 24.11.1982 decyzją nr 378/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/340 (IV/2346/343), oraz mikrofilm IPN Ki 028/341 (IV/2346/343).
Akta internowanego. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 99/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach, OO w Załężu i Nowym Łupkowie. Zwolniony 24.11.1982 decyzją nr 378/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Rz 56/234.
.