Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dera
Miejsce urodzenia: Tarnowo gm. Szczepankowo pow. Łomża
Data urodzenia: --1909
Imię ojca: Brak danych
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Dera (rolnik ze wsi Tarnowo) figuruje w aktach Wydziału "C" KW MO w Białymstoku z lat 1974-1980 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe i karty na czyny przestępcze do charakterystyki nr 50". To opracowanie SB dot. niepodległościowej i antykomunistycznej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i jej Komendy Powiatu Łomża kryptonim "Łaba"/ "Podhale" oraz jej kilku zbrojnych oddziałów, w tym partyzanckiego oddziału pod dowództwem por. Henryka Jastrzębskiego pseud. "Zbych" - działającego w latach 1945-1948. Te materiały zostały opracowane na podstawie akt różnych jednostek UB i MO z lat 1946-1955. W kwestionariuszu dot. Stanisława Dera (w tomie 4) zapisano między innymi, że ww. partyzant "w okresie od 1945 r. do września 1946 r. na terenie powiatu łomżyńskiego był członkiem reakcyjnej nielegalnej organizacji NZW i wchodził w skład bojówki PAS [tj. oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej NZW] dowodzonej przez >Zbycha<. Brał udział w napadzie m.in. na żołnierzy wojska [tj. na żołnierzy komunistycznego KBW] w miejscowości Podosie gm. Szczepankowo pow. Łomża. Posiadał rusznicę przeciwpancerną (...). Dnia 5 września 1946 r. w czasie walki z wojskiem w miejscowości Podosie został zabity". IPN Bi 019/92/4 (2/39).
.