Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Janicki
Miejsce urodzenia: Kraska lub Boguszyce gm. Szczepankowo pow. Łomża
Data urodzenia: --1927
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Janicki pseud. "Krakus" (syn rolnika ze wsi Boguszyce gm. Szczepankowo pow. Łomża) figuruje w aktach Wydziału "C" KW MO w Białymstoku z lat 1974-1980 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe i karty na czyny przestępcze do charakterystyki nr 50". To opracowanie SB dot. niepodległościowej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i jej Komendy Powiatu Łomża kryptonim "Łaba"/ "Podhale" oraz jej kilku zbrojnych oddziałów, w tym partyzanckiego oddziału pod dowództwem por. Henryka Jastrzębskiego pseud. "Zbych" - walczących z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1951. Te materiały zostały opracowane na podstawie akt różnych jednostek UB i MO z lat 1946-1955. W kwestionariuszu dot. Edwarda Janickiego pseud. "Krakus" (w tomie 4) zapisano między innymi, że ww. partyzant "w okresie od 1945 r. do 1947 r. na terenie powiatu łomżyńskiego był członkiem reakcyjnej nielegalnej organizacji NZW. Był członkiem PAS [tj. oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej NZW] i pozostawał pod dowództwem Jastrzębskiego Henryka pseud. >Zbych<. W czasie amnestii [wiosną 1947 r.] nie ujawnił się i nadal działał w NZW. Posiadał automat PPsz i pistolet. W styczniu 1948 r. został zabity w czasie operacji [tj. obławy UB-KBW na grupę partyzantów NZW]". IPN Bi 019/92 (2/39) t. 4.
Edward Janicki pseud. "Krakus" figuruje w aktach Wydziału "C" WUSW w Olsztynie z lat 1984-1989 zatytułowanych "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 159". To opracowanie SB dot. antykomunistycznej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i jej Komendy Powiatu Łomża kryptonim "Łaba" oraz jej kilku zbrojnych oddziałów, w tym partyzanckiego oddziału pod dowództwem por. Henryka Jastrzębskiego pseud. "Zbych" - walczących z komunistycznymi okupantami kraju w latach 1945-1951. Te materiały zostały opracowane na podstawie akt UB z lat 1946-1949. W kwestionariuszu dot. Edwarda Janickiego pseud. "Krakus" (w tomie 2) zapisano między innymi, że ww. "mieszkaniec wsi Kraska" i członek NZW "w 1947 r. był członkiem PAS [tj. zbrojnego oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej NZW] pod dowództwem Jastrzębskiego pseud. >Zbych<. Innych danych brak". IPN Bi 065/8 t. 2 (779/IV), IPN Bi 087/374/D (779/4) mikrofilm.
Edward Janicki pseud. "Krakus" występuje w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z lat 1949-1964. Są to akta w sprawie karnej dot. Antoniego Wesołowskiego (ur. dn. 1.10.1924) oskarżonego o to, że w okresie od kwietnia 1945 do marca 1947 na terenie pow. Łomża "usiłował przemocą zmienić ustrój państwa" przynależąc "do nielegalnej organizacji NZW" i jej zbrojnego oddziału dowodzonego przez partyzanta o nazwisku Józef Pikuła pseud. "Piła". Edward Janicki pseud. "Krakus" występuje w tych aktach w jednym z protokołów przesłuchań PUBP z Łomży - w zeznaniach "świadka" Stanisława Janickiego z dnia 10 listopada 1949. Występuje także w "notatce urzędowej" szefa PUBP z Łomży z dn. 27 grudnia 1949 jako "członek nielegalnej organizacji NZW", który został "zabity w potyczce z UB w terenie w roku 1947". IPN Bi 212/3432 (Sr. 515/50).
Edward Janicki pseud. "Krakus" występuje jako "mieszkaniec wsi Kraska" i "członek NZW" w aktach śledczych i operacyjnych UB z PUBP w Łomży i WUBP w Białymstoku z lat 1948-1953. Te akta były prowadzone w sprawie dot. przede wszystkim Aleksandra Chojnowskiego pseud. "Siekiera" (ur. dn. 20.08.1907) i Czesława Żebrowskiego pseud. "Młotek" (ur. 14.04.1916). Byli oni podejrzani o to, że w okresie od wiosny 1945 do września 1948 "usiłowali zmienić przemocą demokratyczny ustrój państwa" (tj. ustrój komunistyczny) poprzez swoją działalność w NZW. Edward Janicki pseud. "Krakus" występuje w tych aktach w zeznaniach jednego ze świadków. IPN Bi 07/463 (1205/III).
.