Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Maleszko
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 26-09-1945
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Witold Maleszko, w latach 1980-1982 pracownik Huty w Częstochowie i członek NSZZ „Solidarność”, a w roku 1981 także "aktywny członek KPN", figuruje w aktach internowanego - przetrzymywanego w Zakładzie Karnym (w tzw. Ośrodku Odosobnienia) w Zabrzu-Zaborzu w okresie pierwszych czterech miesięcy stanu wojennego. Zanotowano, że Witold Maleszko został tam osadzony w dniu 23 grudnia 1981 i zwolniony z ww. więzienia w dniu 9 kwietnia 1982. Pod sygn. IPN Ka 42/483 jest przechowywana m.in. karta depozytowa ww. internowanego. IPN Ka 42/483 (29/81), IPN Ka 43/248 (29/81).
Witold Maleszko występuje w wykazach dwóch jednostek SB dotyczących osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu województwa częstochowskiego: w wykazie sporządzonym w Wydziale "C" KW MO w Częstochowie w roku 1982 zatytułowanym "Wykaz internowanych z województwa częstochowskiego od dnia 13 grudnia 1981 r." oraz w wykazie Biura Śledczego MSW z roku 1982. W tych wykazach zapisano między innymi, że Witold Maleszko został internowany na wniosek Wydz. V KW MO w Częstochowie w dniu 19 grudnia 1981 i osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Zapisano także, że decyzję o internowaniu Witolda Maleszko "uchylono" w dniu 1 kwietnia 1982. IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248), IPN BU 01152/35.
.