Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Ordyczyński
Miejsce urodzenia: Leżajsk
Data urodzenia: 08-06-1910
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Tekla
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne prowadzone względem Antoniego Ordyczyńskiego ps. "Gałązka" przez WUBP w Rzeszowie. Powodem zainteresowania organów bezpieczeństwa wymienionym, była jego przynależność do ZWZ-AK w czasie drugiej wojny światowej, a przede wszystkim kontynuowanie działalności konspiracyjnej już po jej zakończeniu w ramach WiN. Wg. zeznań osób trzecich uczestniczył w "nielegalnych" spotkaniach podczas których poruszano kwestię przejęcia władzy w przyszłości i czytano prasę "winowską" (organizacji Wolność i Niezawisłość "WiN") m.in. "Ku Wolności" i "Biuletyn Informacyjny". W materiałach znajduje się również oświadczenie z ujawnienia się przed PUBP w Łańcucie z dnia 14.04.1947. Materiały sprawy złożono w archiwum do nru 28344 w 1956 roku, następnie przerejestrowano do sygn. 3693/II. IPN Rz 00141/1206/J (1223/2) mikrofilm.
Charakterystyka nr 3 dot. członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana w latach 1977-1978 przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie. Ordyczyński Antoni był w latach 1945-1946 żołnierzem AK, następnie członkiem organizacji konspiracyjnej o proweniencji WiN i NOW na terenie Leżajska. Ze swojej działalności ujawnił się w dniu 14.04.1947, zdając posiadany karabin. IPN Rz 05/5.
.