Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Józef
Nazwisko: Piecuch
Miejsce urodzenia: Przeworsk
Data urodzenia: 17-04-1950
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Piecuch został zarejestrowany 02.01.1981 pod nr TA 5132 przez Wydział V KWMO w Bochni. Objęty kontrolą operacyjną w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Bochnia" nr TA 5060, prowadzonej przez Wydz. III "A" oraz Wydz. V KWMO/WUSW w Tarnowie w okresie od 06.12.1980 do 07.02.1984, dotyczącej rozpracowania struktur NSZZ "Solidarność" działających na terenie Bochni. Objęty kontrolą operacyjną z uwagi na pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Bochni oraz członka władz Delegatury Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Bochni. Materiały SO krypt. "Bochnia" złożono 12.07.1984 w Sekcji "C" WZO WUSW w Tarnowie pod sygn. 29/IV. Materiały o sygn. 29/IV zniszczono w 1990 roku. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Tarnowie dotyczące śledztwa prowadzonego wobec Władysława Piecucha podejrzanego o wywieszenie na rynku w Bochni w gablocie Delegatury Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, plakatu upamiętniającego zbrodnię katyńską. Sprawę zarejestrowano 15.07.1981 pod nr RSD-5/81. Śledztwo prowadzono pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bochni. 05.10.1981 skierowano wniosek o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Bochnia. Decyzją Kolegium odstąpiono od ukarania na mocy przepisów o abolicji. Materiały złożono 06.07.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 62/III. Akta o sygn. IPN Kr 071/61 (62/III).
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Tarnowie dotyczące śledztwa prowadzonego wobec Władysława Piecucha i in. pracowników Delegatury Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Bochni, oskarżonych o drukowanie i rozpowszechnianie bez wymaganego zezwolenia pisma pt. "Kurierek B-B". Sprawę zarejestrowano 05.10.1981 pod nr RSD-7/81. Śledztwo prowadzono pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bochni. 05.11.1981 skierowano wniosek o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Bochnia. Decyzją Kolegium odstąpiono od ukarania na mocy przepisów o abolicji. Materiały złożono 06.07.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Tarnowie pod sygn. 61/III. Akta o sygn. IPN Kr 071/60 (61/III).
.