Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Plopa
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 22-11-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Monika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy operacyjno-śledczej o krypt. "Wichrzyciele" (nr rej. 10235), prowadzonej przez Wydz. III i Wydz. Śledczy KW MO w Opolu, dot. rozkolportowania na terenie Opola w dniach 17-19.03.1968 "wrogich ulotek", nawołujących do przeciwstawienia się "władzy ludowej". Sprawę zakończono ujęciem wszystkich kolportujących ww. ulotki, w tym Mieczysława Plopy, i skierowaniem na drogę sądową. IPN Wr 011/461 (3235/II).
Akta dochodzenia 9/68 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu dot. "publicznego rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny przez kolportowanie w dniu 17 marca 1968 roku na terenie Opola ulotek". Przeciwko Mieczysławowi Plopie 30.03.1968 Prokuratura Wojewódzka w Opolu wniosła akt oskarżenia do Sądu Powiatowego w Opolu (znak sprawy II Ds 15/68). Wyrokiem z 24.04.1968 ww. został skazany na 6 miesięcy aresztu. Dnia 25.11.1968 Sąd Wojewódzki w Opolu, po rozpatrzeniu rewizji wniesionej przez obrońcę Mieczysława Plopy, zawiesił wykonanie wyroku z 24.04.1968 na 2 lata. IPN Wr 012/2800 (K-920/68).
.