Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Dąmbski
Miejsce urodzenia: Nosówka
Data urodzenia: 03-12-1925
Imię ojca: Kazimierz
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta zatytułowane " Charakterystyka faktologii Nr 2 ugrupowania pod nazwą - 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, pod dowództwem Dragan Sitarović ps. "Draża". Jest to opracowanie sporządzone przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1979-1980 dotyczące żołnierzy zgrupowania AK "Warta" dowodzonego przez kapitana Dragana Sotirovića ps. "Draża". Zgrupowanie AK "Warta" działało od września 1944 na terenie Rzeszowszczyzny tocząc walki z Rosjanami, LWP i UB oraz ukraińskimi nacjonalistami. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy sporządzony przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie 11.07.1979 dotyczący Stefana Dąbskiego ps. "Żbik". Wynika z niego, że ww. od jesieni 1944 do wiosny 1945 był żołnierzem oddziału dowodzonego przez "Drażę". Pełnił funkcję dowódcy drużyny w plutonie "Belabesa". Brał udział w likwidacjach konfidentów komunistycznych oraz rozbrajaniu posterunków milicji. Po 1945 roku wyjechał z Polski. Materiały zawierają: opis ugrupowania, kwestionariusze osobowe członków i pomocników, karty na czyny przestępcze, kartę broni. IPN Rz 05/1 (Charakterystyka nr 2).
Charakterystyka faktologii Nr 23 oddziału pod dowództwem Tadeusza Rząsy ps. "Wyskok". Jest to opracowanie sporządzone przez Wydział "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1975-1977. Dotyczy ono oddziału AK pod dowództwem T. Rząsy ps. "Wyskok" działającego na terenie Rzeszowszczyzny. Wśród materiałów znajduje się kwestionariusz osobowy Stefana Dąbskiego ps. "Żbik" sporządzony 12.09.1975. Wynika z niego, że Stefan Dąbski ps. "Żbik" wspólnie z Tadeuszem Rząsą ps. "Wyskok" wraz z innymi członkami oddziału AK w listopadzie 1944 zaatakowali posterunek MO w Hyżnem. Po jego opanowaniu rozbrojono wszystkich milicjantów, zniszczono wszystkie kartoteki. Z wyroku Polski Podziemnej rozstrzelano także 3 milicjantów odpowiedzialnych za represje na żołnierzach podziemia niepodległościowego oraz sprzyjającej im miejscowej ludności. Materiały zawierają: opis oddziału, kwestionariusze osobowe członków i ich pomocników. IPN Rz 05/41 (Charakterystyka nr 23).
.