Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Dzielski
Miejsce urodzenia: WRÓBLÓWKA
Data urodzenia: 28-01-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Dzielski został zarejestrowany 10.01.1981 pod numerem NS 5138 przez Wydział III-A KWMO w Nowym Sączu do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Związkowcy", nr rejestracyjny NS 4890, prowadzonej w okresie od 11.10.1980 do 12.03.1984 przez Wydział III-A KWMO/WUSW, a następnie Wydział V KWMO/WUSW w Nowym Sączu. Objęty kontrolą operacyjną z uwagi na aktywną działalność w strukturach NSZZ „Solidarność” oraz pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Targu. Materiały dotyczące K. Dzielskiego 10.12.1981 przekazano do prowadzenia do Wydziału III KWMO w Nowym Sączu. Rozpracowanie zakończono 02.04.1984, a materiały wyłączono ze SO krypt. „Związkowcy” i złożono w Archiwum Sekcji „C” WZO w Nowym Sączu pod sygn. 1579/II. Materiały zniszczono w 1989 roku w jednostce operacyjnej. Materiały o sygn. 1579/II zostały zniszczone w 1989 roku w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Materiały Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Związkowcy", nr rejestracyjny NS 4890, prowadzonej w okresie od 11.10.1980 do 12.03.1984 przez Wydział III-A KWMO/WUSW, a następnie Wydział V KWMO/WUSW w Nowym Sączu. W ramach SO krypt. "Związkowcy" objęto kontrolą operacyjną działaczy NSZZ "Solidarność" z terenu województwa nowosądeckiego. Akta zawierają m.in. meldunki dzienne z działalności struktur związkowych w poszczególnych zakładach pracy, wykazy internowanych oraz materiały operacyjne dotyczące działaczy NSZZ "Solidarność" w regionie. K. Dzielski był rozpracowywany jako były Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Targu. Rozpracowanie zakończono 02.04.1984, a materiały wyłączono ze SO krypt. „Związkowcy” i złożono w Archiwum Sekcji „C” WZO w Nowym Sączu pod sygn. 1579/II. Materiały SO krypt. "Związkowcy" złożono 25.07.1985 w Archiwum Sekcji "C" WZO WUSW w Nowym Sączu pod sygn. 41/IV. Materiały częściowo wybrakowano 20.01.1990. IPN Kr 038/12 (41/IV) t. 1-21.
.