Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szczepan Stanisław
Nazwisko: Dąbrzalski
Miejsce urodzenia: Lubraniec
Data urodzenia: 26-12-1955
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Szczepan Dąbrzalski był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Nić”, zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 14.10.1988 pod nr. rej. KA 67346 i prowadzonej przez Grupę V RUSW Żory. Rozpracowanie wszczęto w związku z informacją dotyczącą powstania w dn. 09.09.1988 Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Związek Młodzieży Polskiej” w Żorach, którego członkowie złożyli w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach wniosek o wpisanie NSZZ „Solidarność” Pracowników KWK „ZMP” do rejestru zakładowych organizacji związkowych. W toku sprawy dążono do ustalenia składu osobowego grupy, „motywów działania” oraz do „uzyskania materiałów kompromitujących i obciążających w celu wykorzystania ich w prowadzeniu działalności destrukcyjnej zmierzającej do obniżenia autorytetu i popularności” osób działających w TKZ. Szczepan Dąbrzalski, który w sierpniu 1988 brał udział w strajku okupacyjnym na terenie KWK „ZMP”, a następnie podjął „wrogą działalność” w TKZ NSZZ „Solidarność”, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej jako figurant SOR krypt. „Nić” w dn. 05.11.1988 pod nr. rej. KA 67346. SOR zakończono 30.08.1989 z uwagi na legalizację struktur związkowych. W sprawie wykorzystano 7 tajnych współpracowników, 3 kontakty operacyjne oraz 5 kontaktów służbowych. W dniu 02.10.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43559/II, a 23.10.1989 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43559/2). IPN Ka 048/581 (43559/II), IPN Ka 0169/1376 (43559/2) mikrofilm.
.