Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: Złocieniec
Data urodzenia: 08-08-1959
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Łuczak był rozpracowywany przez SB RUSW Szczecinek z pionu VI w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Operator" (rej. Ko 27346), prowadzonej w okresie 15.05.1989 - 11.09.1989, która została założona w związku z tym, iż w dniu 3.05.1989 Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Remontowo-Budowlanym Lasów Państwowych Szczecinek zorganizował zebranie wyborcze. Przewodniczącym wpisany został Wiesław Łuczak. Celem założenia sprawy była operacyjna kontrola funkcjonowania związku, ustalenie czy członkowie nie podejmują w miejscu pracy działań wrogich politycznie oraz czy nie są organizatorami wrogich protestów i innych szkodliwych działań. Sprawę zakończono w związku zalegalizowaniem związku oraz niepodejmowaniem wrogich politycznych działań. Materiały złożono w Wydziale „C” WUSW w Koszalinie pod sygn. 5608/II. IPN Sz 00105/445 (5608/II).
.