Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Walaszczyk
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 24-02-1927
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Walaszczyk (18-letni mieszkaniec Łodzi) figuruje w aktach śledztwa UB z WUBP w Łodzi z września 1945 (śledztwo nr W846/45). Akta te dot. sprawy karnej prowadzonej przeciwko Marianowi Grabskiemu (ur. dn. 28.07.1907), Mieczysławowi Banasiakowi (ur. dn. 8.07.1913) oraz 9 innym "podejrzanym" o "przynależność do nielegalnej organizacji" pod nazwą "Grupa Egzekucyjna NSZ >Błyskawica<" (w tym przeciwko Jerzemu Walaszczykowi). Byli oni także podejrzani o "nielegalne posiadanie broni palnej" oraz o zastrzelenie 4 komunistycznych aktywistów i członków PPR w sierpniu 1945. Akta te zawierają m.in. "postanowienie o pociągnięciu [Jerzego Walaszczyka] do odpowiedzialności karnej", akt oskarżenia z dn. 19.09.1945 i odpis wyroku Najwyższego Sądu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Łodzi z dn. 29.09.1945. Jerzy Walaszczyk pseudonim >Postrach< został oskarżony m.in. o to, że "w początku maja 1945 r. wstąpił do do nielegalnej organizacji NSZ i był w oddziale partyzanckim >Orlika< do lipca 1945 r., dnia 25 lipca 1945 r. przyjechał do Łodzi mając kontakt do >Speca< [tj. Mariana Grabskiego pseud. >Spec<] - kierownika grupy egzekucyjnej na miasto Łódź. W grupie tej pozostawał aż do dnia zatrzymania go przez władze UB, tj. do 6 września 1945". Jerzy Walaszczyk został także oskarżony o to, że "brał udział w egzekucjach" czterech działaczy i członków komunistycznej PPR. Akta te zawierają też m.in. "protokół przesłuchania" Jerzego Walaszczyka z dnia 6 września 1945. IPN Ld PF12/2053 (6749/III).
Jerzy Walaszczyk figuruje w aktach Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie zatytułowanych "Grabski Marian i inni". Jerzy Walaszczyk był oskarżony m.in. o "przynależność" do Narodowych Sił Zbrojnych, "nielegalne przechowywanie broni i materiałów wybuchowych" oraz o to, że "brał udział w zabójstwach" czterech działaczy komunistycznej PPR i instytucji państwowych w Łodzi oraz na terenie pow. Łęczyca. Wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 29.09.1945 (na sesji wyjazdowej w Łodzi) 18-letni wówczas Jerzy Walaszczyk (zatrzymany przez UB dn. 6 września 1945 w Łodzi) został skazany na karę śmierci i utratę praw na zawsze. Wyrok śmierci wykonano dn. 1 października 1945. Akta te zawierają także m.in. "protokół przesłuchania" Jerzego Walaszczyka z dnia 6 września 1945 oraz zapis "dodatkowego przesłuchania podejrzanego Walaszczyka" z dnia 18 września 1945. IPN BU 814/45 (4376/45), IPN BU 878/66 (III/433/66).
Jerzy Walaszczyk występuje jako "osoba przechodząca w sprawie" w aktach śledztwa UB z Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi z lat 1953-1955. To śledztwo było prowadzonego przeciwko Marianowi Guligowskiemu (ur. dn. 10.11.1906 byłemu członkowi kierownictwa konspiracyjnych struktur AK na terenie pow. Łęczyca oraz grupy żołnierzy AK i NSZ na terenie Łodzi w latach 1944-1946). Marian Guligowski pseud. "Hajota" od jesieni 1945 ukrywał się przed komunistycznymi służbami, został aresztowany dn. 27 stycznia 1953 w Gdańsku. Akta te zawierają m.in. doniesienia tajnych informatorów UB o pseudonimach "Młot", "Sokół" i "Działacz", a także raporty i służbowe notatki UB. Do ww. akt załączono akt oskarżenia z dnia 19.09.1945 (w którym figuruje m.in. Jerzy Walaszczyk) oraz odpis wyroku Najwyższego Sądu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Łodzi z dnia 29.09.1945 - dot. m.in. Jerzego Walaszczyka. IPN Ld PF12/1675 (5436/III, 5436/VII).
Jerzy Walaszczyk pseud. "Postrach" figuruje w opracowaniu nr 49 Wydz. "C" KM MO w Łodzi z roku 1974 zatytułowanym "Nielegalna organizacja pod nazwą Grupa Egzekucyjna NSZ >Błyskawica<". W tym opracowaniu SB zawarto m.in. charakterystykę ww. zbrojnej organizacji i kwestionariusze osobowe jej 19 członków (ta antykomunistyczna grupa działała w okresie od lipca do września 1945 na terenie Łodzi i w okolicach Łęczycy). W kwestionariuszu osobowym dot. Jerzego Walaszczyka pseud. "Postrach" zapisano między innymi, że ww. to „członek grupy egzekucyjnej >Błyskawica< od lipca 1945 r. do chwili aresztowania, tj. do 6 września 1945 r. W sierpniu 1945 r. brał udział w zabójstwach 4 osób [działaczy i członków PPR z Łodzi i terenu pow. łęczyckiego] (...). Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi dnia 22.09.1945 r. na karę śmierci. Wyrok wykonano". IPN Ld 030/49.
.