Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Bącal
Miejsce urodzenia: Sietesz
Data urodzenia: 01-10-1902
Imię ojca: Jan
Imię matki: Balbina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone przez WUBP w Rzeszowie od 01.02.1952 m.in. przeciwko Tadeuszowi Bącalowi. Wymieniony został oskarżony o przynależność do organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne, w okresie od sierpnia 1951 do chwili aresztowania tj. do 31.01.1952 (na terenie Lipnika w gminie Markowa). Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 28.03.1952 do nru 13634, a następnie przerejestrowano do nru 4269/III (23.10.1968). IPN Rz 050/1178 (4269/III)
Akta sprawy sądowej prowadzonej od 31.01.1952 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie przeciwko Tadeuszowi Bącalowi. Wymieniony za przynależność do organizacji PPSZ, której podstawowym celem była zmiana ówczesnego ustroju Polski, skazany został 04.04.1952 na karę 2 lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności, utratę praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z dnia 18.03.1953 karę więzienia złagodzono o połowę tj. do roku i sześciu miesięcy. IPN Rz 25/2811.
Informacje dot. w/w zamieszczone są w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 04.01.1952 do 27.12.1952). IPN Rz 65/13.
Tadeusz Bącal został aresztowany (31.01.1952), a następnie osadzony w Więzieniu w Rzeszowie w dniu 08.04.1952. Zasądzony wyrok odbywał kolejno: w Więzieniu we Wrocławiu (od 13.05.1952), w Ośrodku Pracy Więźniów w Jaroszowie. Zwolniony z dniem 08.04.1953 w związku z amnestią. Karta DW-68 z kartoteki skazanych MSW Wg informacji zamieszczonych w aktach sądowych IPN Rz 25/2811 ostatnim miejscem odbywania kary T. Bącala był Ośrodek Pracy Więźniów w Rusku.
Charakterystyka nr 35 dotycząca organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojnej (PPSZ) działającej od marca 1950 na terenie powiatów przemyskiego, jarosławskiego i przeworskiego. Głównym celem organizacji była walka z reżimem komunistycznym. Tadeusz Bącal był członkiem ugrupowania (od sierpnia 1951 do 31.01.1952) na terenie powiatu przeworskiego, posługiwał się w jej ramach pseudonimem "Lipa". Materiały zostały opracowane przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w roku 1976. IPN Rz 0172/36/J (CHF-35) mikrofilm.
Charakterystyka nr 75 dot. organizacji o proweniencji AK podporządkowanej Dowództwu Oddziałów Leśnych krypt. "Warta". Ugrupowanie powstało jesienią 1944 roku, jej trzon stanowili byli żołnierze AK z Okręgu Lwowskiego, którzy w ramach repatriacji przybyli m.in na teren ówczesnego województwa rzeszowskiego. Tadeusz Bącal był członkiem jednej z grup wchodzących w skład organizacji od jesieni 1944 do połowy roku 1945. IPN Rz 05/95 (CH-75).
.