Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Olawia
Nazwisko: Juszczak
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 25-02-1924
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stefania
Znany/a też jako:
Olawia Woźniak
urodzony/a 25- 02-1924 Rzeszów
Imiona rodziców: Stefan Stefania


Aleksandra Maria Krogulecka
urodzony/a 25- 02-1928 Warszawa
Imiona rodziców: Stefan Stefania


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledcze i operacyjne WUBP w Krakowie w sprawie członków kierownictwa OP WiN. Podczas operacji Wydz. III WUBP w Krakowie 02.10.1947 zatrzymano Komendanta OP WiN Franciszka Błażeja. Podczas przesłuchań ujawnił m.in. strukturę kierownictwa Okręgu Krakowskiego WiN, w tym "Teofila", i "Wilejkę". W kolejnych zeznaniach UB uzyskało informację również na temat sieci łączności, w której Olawia Juszczak ps. "Ela" była kurierem pomiędzy Błażejem a Ludwikiem Kubikiem ps. "Alfred" kierownikiem Wydziału Organizacyjnego Obszaru Południowego WiN i Wydziału Organizacyjnego KG WiN, oraz Prezesem ZG Win Łukaszem Cieplińskim ps. "Bogdan". Od tego momentu była poszukiwana przez WUBP w Krakowie. Następnie od 1948 roku z przyczyn operacyjnych i w rezultacie rozpracowywania struktur WiN przez Sieńkę jej poszukiwania były przez UB jedynie pozorowane, o czym nie miała wiedzy. Materiały operacyjne i kontrolno śledcze zakończono po realizacji procesowej, i złożono w 1955 roku w archiwum WUdsBP w Krakowie. W 1968 roku przesygnowano do nr 659/III-gr. Akta o sygn. IPN Kr 07/558, t. 1-5 (659/III-gr.), mikrofilm o sygn. IPN Kr 0193/2/J (659/3).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Cezary", prowadzona przez Dep. III MBP poprzez utworzenie pod kontrolą MBP prowokacyjnej tzw. V Komendy WiN. Tom nr 150 z informacjami operacyjnymi uzyskiwanymi od Stefana Sieńki ps. "Wiktor", "Maciej", gdzie przekazuje UB informacje na temat swojej rodziny (w tym osoby aresztowane przez UB), działaczy WiN z którymi miał kontakty jak Olawia Juszczak ps. "Ela". Poprzez zakrojone na szeroką skalę działania operacyjne i rozpracowanie poszczególnych osób MBP starało się zabezpieczyć operacyjnie osoby głównie z terenu woj. rzeszowskiego z którymi miał wcześniej kontakty agent Sieńko ps. "Maciej", tak by ograniczyć ryzyko jego dekonspiracji w toku dalszej pracy w ramach operacji "Cezary". W 1948 roku agent UB Stefan Sieńko pod "fałszywą flagą" zwerbował do V Zarządu WiN Olawię Juszczak, obawiającą się aresztowania b. łączniczkę kierownictwa IV Zarządu WiN i osobę bliską skazanemu na karę śmierci Jerzemu Woźniakowi emisariuszowi z Delegatury Zagranicznej WiN. Unikająca kontaktów z "Maciejem" Olawia Juszczak obawiała się jednocześnie konsekwencji dekonspiracji jako nieujawniona łączniczka KG WiN. Po zakończeniu gry operacyjnej "Cezary" w grudniu 1952 została zatrzymana przez WUBP Warszawa i przesłuchiwana na okoliczność swojej działalności w WiN oraz kontaktów z Sieńką. Jak wynika z zeznań zdała sobie wtedy sprawę z tego iż "Maciej" był agentem UB, a ona wzięła udział w działaniach prowokacyjnych. Po 1956 roku powróciła do prawdziwego nazwiska, a następnie wyszła za mąż za Jerzego Woźniaka. Akta sprawy agenturalnej 1230/51 złożono w archiwum KdsBP w Warszawie w roku 1956, połączono z aktami operacyjnymi i SOR krypt. "Cezary". Akta krypt. "Lusia" złożono 09.08.1955 w archiwum KdsBP pod sygn. 53807/I. W 1966 roku przesygnowano do nr 3663/I. Zniszczono w roku 1980. Akta o sygn. IPN BU 0192/590, t. 150 (22220/II). Akta krypt. Lusia" 3663/I zniszczono w MSW w 1980. Na potrzeby działań prowokacyjnych tzw. V Komendy WiN, w związku z obawami o dekonspirację i aresztowanie ze strony Olawii Juszczak, Sieńko przy pomocy Dep. III MBP wyrobił w 1948 roku dla Olawii Juszczak fałszywe dokumenty na nazwisko Aleksandra Krogulecka. Jak wynika z notatki Leona Andrzejewskiego (właść. Lejb Ajzen Wolf) z-cy dyrektora Dep. III MBP, kierownictwo MBP zorientowało się że działania Sieńki wobec Olawii Juszczak mają bardziej charakter ochrony swojej krewnej i osoby bliskiej kuriera Delegatury Zagranicznej WiN Jerzego Woźniaka, kuzyna Sieńki przed ew, represjami ze strony MBP, niż realny charakter pracy w ramach operacji "Cezary". https://vod.tvp.pl/filmy-dokumentalne,163/operacja-cezary,348106
Materiały operacyjne z lat 1946-54 oraz dokumentacja Sprawy Obiektowej krypt. "Wino" założonej przez Wydział III WUBP w Krakowie w 1948 w celu rozpracowania struktur terenowych WiN w woj. krakowskim. Olawia Juszczak była rozpracowywana w ramach SO „Wino”. Akta o sygn. IPN Kr 075/27 t. 11 (42/Ob).
Charakterystyka nr 200 sporządzona w latach 1985-1986 w Wydziale "C" WUSW w Krakowie dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) Okręg Krakowski, działającej na terenie województwa krakowskiego w okresie od września 1945 do października 1947. Do zbiorczego opracowania dołączono kwestionariusze osobowe członków organizacji, prasę konspiracyjna WiN, dokumenty programowe i informacje o działalności WiN. Olawia Juszczak ps. "Ela", "Hanka", "Czesława" figuruje w charakterystyce jako łączniczka KG IV Zarządu WiN, Franciszka Błażeja ps. "Tadeusz" i Łukasza Cieplińskiego ps. "Bogusław" oraz Biura Studiów WiN pod kierownictwem Stefana Sieńki. Wprowadzona do WiN przez swego krewnego Stefana Sieńkę ps. "Wiktor" na początku 1946 roku w Krakowie. Od rozpoczęcia aresztowań członków IV Zarządu WiN jesienią 1946, a także aresztowaniu w grudniu 1947 Jerzego Woźniaka ps. "Nowak" emisariusza Delegatury Zagranicznej WiN, z którym była związana zaczęła się ukrywać zmieniając miejsce zamieszkania. Nie ujawniła się przed władzami bezpieczeństwa. Nie mając świadomości prowokacji zwerbowana w 1948 roku do działalności w tzw. V Zarządzie WiN przez agenta UB Stefana Sieńko ps. "Maciej". Akta o sygn. IPN Kr 074/199, t. 1-8 (200/X). Wpis w katalogu IPN dot. Jerzy Woźniak : https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/64212
.