Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Tataruch
Miejsce urodzenia: Niwka (Sosnowiec)
Data urodzenia: 31-05-1903
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledztwa WUBP w Katowicach i Dep. Śledczego MBP w sprawie Jana Tatarucha ps. "Krzepa". Zatrzymany 16.02.1948 podczas końcowej fali aresztowań członków IV ZG WiN, ustalonych i namierzonych przez UB dzięki działalności Stefana Sieńki ps. "Wiktor". W miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję. Areszt tymczasowy od 23.02.1948 decyzją NPW w Warszawie. Z Katowic przewieziony do siedziby MBP w Warszawie i poddany intensywnemu śledztwu, z racji utrzymywania kontaktów z Łukaszem Cieplińskim ps. "Pług", "Bogdan" i Mieczysławem Kawalcem ps. "Iza" z kierownictwa IV ZG WiN oraz z samym Sieńką. Akt oskarżenia sporządzono w MBP 05.08.1948 zatwierdzony przez Adama Humera. Oskarżony o działalność w Armii Krajowej, jako kierownik propagandy Obwodu AK Rzeszów, a następnie działalność w sieci wywiadowczej WiN na terenie Śląska. Przekazywał informacje ze struktur PPS kierownictwu IV ZG WiN, sporządzał dla nich opracowania, a zwrotnie otrzymywał instrukcje i prasę organizacji. Akt oskarżenia przesłano 12.08.1948 do NPW,a następnie do WSR w Warszawie. Po zakończeniu śledztwa akta złożono 02.09.1948 w archiwum MBP pod sygn. 1928/III, W 1979 roku sporządzono mikrofilm o sygn. 1349/3. Akta o sygn. IPN BU 0259/217 (1928/III), oraz mikrofilm IPN BU 01236/804 (1439/3).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie przeciwko Janowi Tataruchowi. Oskarżony z art. 82 par. 2 KKWP i art. 7 dekretu z 13.06.1946 o działalność w AK i WiN. Wyrokiem z 22.12.1948 skazany łącznie na 15 lat więzienia i przepadek mienia. Osadzony w więzieniu mokotowskim, następnie w CW w Rawiczu i we Wronkach. Postanowieniem WSR w Warszawie zwolniony 01.10.1954 z więzienia we Wronkach na przerwę w odbywaniu kary. Do więzienia nie powrócił, postanowieniem prokuratury 12.05.1956 zastosowano ustawę o amnestii i uznano karę za zakończoną. Akta o sygn. IPN BU 1022/251 (Sr 1028/48).
Materiały operacyjne Wydziału III KWMO w Katowicach z rozpracowania prowadzonego od 1957 roku oraz Sprawa Operacyjnej Obserwacji krypt. "Frakcja" nr rej. 5178 założona 24.09.1962 na Jana Tatarucha, b. żołnierza AK i członka WiN. Rozpracowanie zakończono i materiały złożono 26.04.1964 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Katowicach pod sygn. 8905/C. W 1971 roku przesygnowano do nr 8905/II. Akta zniszczono w KWMO w Katowicach w roku 1979. Akta o sygn. 8905/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Księga Główna Więźniów CW we Wronkach. Przetransportowany z więzienia w Rawiczu 05.12.1953. Zwolniony na przerwę w odbywaniu kary 01.10.1954. Do więzienia już nie powrócił, zwolniony na mocy amnestii w 1956 roku. Księga Główna Więźniów CW we Wronkach o sygn. IPN Po 3/64.
Księga Główna CW w Rawiczu. Przetransportowany z więzienia Mokotów 10.02.1950. Przeniesiony do CW we Wronkach od 03.12.1953. Księga Główna CW w Rawiczu o sygn. IPN Po 3/38.
Materiały administracyjne WUBP w Katowicach dot. osób wykluczonych z PPS, PPR, PZPR w latach 1946-1951 w woj. śląsko-dąbrowskim. Jan Tataruch został wykluczony z organizacji PPS na terenie Zabrza w 1948 roku w związku z ujawnieniem jego działalności w AK i WiN. Akta o sygn. IPN Ka 0103/22/2 (37/K).
.