Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir Dariusz
Nazwisko: Podgórski
Miejsce urodzenia: BYTOM
Data urodzenia: 06-06-1968
Imię ojca: Jacek
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Katowice. Sławomir Podgórski w dn. 16.12.1986 brał udział w „nielegalnym zgromadzeniu” pod Kopalnią Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. W dn. 17.12.1986 Kolegium ds. Wykroczeń w Katowicach ukarało ww. grzywną w wysokości 20 tys. zł oraz ogłoszeniem orzeczenia w „Dzienniku Zachodnim” na koszt oskarżonego. W dn. 13.01.1987 Kolegium Odwoławcze zniosło karę dodatkową (ogłoszenie orzeczenia w „Dzienniku Zachodnim”). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rewanż” prowadzona przez Wydział III WUSW Katowice, została założona 08.01.1987 i posiadała nr rej. KA 63307. Sprawę założono w celu wykrycia sprawców, którzy w dn. 03.01.1987 zdemolowali mieszkanie funkcjonariusza Wydziału III WUSW Katowice. Sławomir Podgórski przechodzi w sprawie jako osoba podejrzana o dokonanie tego czynu. SOR zakończono 18.09.1987, ponieważ „sprawców nie ustalono”. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 42525/II. IPN Ka 048/441 (42525/II), IPN Ka 0169/317 (42525/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Małolat” prowadzony przez Sekcję III MUSW Katowice, został założony 13.01.1987 i posiadał nr rej. KA 63333. KE założono na osobę, która podobnie jak Sławomir Podgórski w dn. 16.12.1986 brała udział w „nielegalnej manifestacji” przy KWK „Wujek” w Katowicach. Ww. przechodzi w sprawie. KE zakończono 08.01.1990 z powodu „zachodzących w kraju demokratycznych przemian”, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 43861/II. IPN Ka 048/707 (43861/II).
Sławomir Podgórski 13.01.1987 został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Długi” nr rej. KA 63335 przez Wydział III-1 WUSW Katowice. Ww. w dniu 16.12.1986 brał udział w „nielegalnej manifestacji” przy KWK „Wujek” w Katowicach, zorganizowanej przez byłych działaczy NSZZ "Solidarność". KE zakończono dn. 23.11.1987, ponieważ ww. „nie podejmował działalności opozycyjnej”. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice pod sygn. 42655/I, następnie zmikrofilmowano (sygn. 42655/2). IPN Ka 0169/440 (42655/2) mikrofilm.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 10 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. Ppl/Ka-241/21 dotyczące Sławomira Podgórskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.