Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Zamojski
Miejsce urodzenia: Brzeżany
Data urodzenia: 03-11-1913
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Zamojski jako jeden z członków zajmującego się działalnością religijną i charytatywną Stowarzyszenia Św. Wincentego‘a Paulo, został 23.10.1950 zatrzymany przez PUBP Gliwice. Objęty śledztwem wszczętym 07.11.1950 w sprawie „czynnego udziału w związku, którego istnienie miało pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej”. W ramach prowadzonych czynności Zbigniew Zamojski został przesłuchany i na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach sygn. akt IV.S.(w) 134/50 z dn. 15.11.1950, tymczasowo aresztowany. Osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Gliwicach. Czynności w sprawie prowadzone przez Sekcję Śledczą PUBP Gliwice zakończono 20.01.1951 przekazaniem do Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach. Ww. został obwiniony o to, że w okresie od 05.08.1949 do 23.10.1950 na terenie Gliwic brał czynny udział jako członek zarządu w związku kontynuującym działalność Stowarzyszenia św. Wincentego‘a Paulo, tj. przestępstwo z art. 36 dekretu z 13.06.1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (tzw. małego kodeksu karnego). Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach z dn. 28.08.1951 śledztwo umorzono „wobec braku dostatecznych dowodów winy”. Zgromadzone materiały przekazano do archiwum Wydziału X WUdsBP Katowice i 20.08.1955 zarejestrowano pod sygn. B-5290. W dniu 08.07.1971 zarchiwizowane materiały zarejestrowano w Wydziale „C” KW MO Katowice pod nową sygnaturą 4129/III. IPN Ka 06/1359 (4129/III).
.