Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Walter Paweł
Nazwisko: Flak
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 28-06-1918
Imię ojca: Józef
Imię matki: Matylda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze zawierają dokumenty wytworzone w związku z śledztwem prowadzonym przez PUBP Bytom z art. 22 („szeptana propaganda”) dekretu z dn. 13.06.1946 o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (tzw. małego kodeksu karnego). Sprawa została wszczęta na podstawie informacji dotyczącej „rozsiewania wrogiej propagandy” o Polsce Ludowej i Związku Radzieckim, przekazanej przez Referat Ochrony Przemysłu przy Kopalni Węgla Kamiennego „Miechowice” w Miechowicach. W ramach prowadzonych czynności Referat Śledczy PUBP Bytom przeprowadził w dn. 10.06.1952 rewizję w miejscu zamieszkania Waltera Flaka (wynik negatywny), „szerzącego wrogą propagandę” sztygara kopalni „Miechowice”, który po powrocie z internowania w ZSRR (gdzie przebywał w latach 1945-1948) opowiadał o „skrajnej nędzy górników radzieckich” oraz rozpowszechniał „kłamliwe” wiadomości podawane w audycjach Radia „Madryt”, BBC i „Głosu Ameryki”. Ww. został przesłuchany i na mocy decyzji Prokuratury Miasta Bytom, tymczasowo aresztowany. Osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Bytomiu. Śledztwo zakończono 26.07.1952 skierowaniem do Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Warszawie wniosku (sygn. III Sb. 15/52) o skazanie Waltera Flaka podejrzanego o to, że w okresie od listopada 1951 do maja 1952 w kopalni „Miechowice” w Miechowicach „rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego, szkalując stosunki panujące w Polsce Ludowej i Związku Radzieckim oraz układ handlowy między Polską a ZSRR”, tj. o czyn z art. 22 dekretu z 13.06.1946, na 18 m-cy pobytu w obozie pracy przymusowej bez zaliczenia tymczasowego aresztu. Orzeczeniem Komisji Specjalnej w Warszawie z dn. 11.11.1952 postępowanie przeciwko ww. zostało umorzone z powodu „braku dowodów winy”. W dniu 23.08.1955 materiały sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. B-7787, a w dn. 07.07.1971 pod nową sygn. 4028/III. IPN Ka 06/1267 (4028/III).
Walter Flak występuje w materiałach administracyjnych opracowanych przez Wydział „C” KW MO Katowice w latach 1972-1979 na podstawie akt operacyjnych, dochodzeniowo-śledczych i sądowych. Teczka zawiera kwestionariusze osób podejrzanych m.in. o kolportowanie ulotek o „treści antypaństwowej” oraz „rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom PRL”. Kwestionariusz osobowy dot. ww., został sporządzony 10.01.1978 na podstawie materiałów o sygn. 4028/III prowadzonych w sprawie „rozpowszechniania wrogiej propagandy antyradzieckiej”. IPN Ka 057/626 t. 3.
.