Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Tadeusz
Nazwisko: Radziszewski
Miejsce urodzenia: Jaworzyna Śląska
Data urodzenia: 20-05-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Radziszewski występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) „Borek”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 05.01.1982 pod nr. rej. KA 47691 i była prowadzona przez Wydział V KW MO Katowice, a następnie przez Grupę Operacyjną w Jastrzębiu-Zdroju Wydziału V-2 KW MO Katowice. Sprawę założono na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że w dniu 13.12.1981 na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju został proklamowany strajk protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Górnicy żądali m.in. natychmiastowego uwolnienia internowanych i aresztowanych, przygotowywali się również „do obrony przed atakiem sił porządkowych przez budowę barykad”. Celem rozpracowania było ustalenie inspiratorów strajku oraz osób biorących „aktywny udział” w proteście, a także „zebranie dowodów procesowych p-ko winnym naruszenia przepisów dekretu o stanie wojennym”. W dniu 18.12.1981 w wyniku interwencji sił porządkowych strajkujący górnicy opuścili teren kopalni. Inicjatorzy protestu zostali skazani przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na kary pozbawienia wolności, w ramach Kolegium Karno-Administracyjnego ok. 100 protestującym wymierzono kary pieniężne, a 93 aktywnych uczestników strajku, w tym Jerzego Radziszewskiego, zwolniono dyscyplinarnie z pracy w KWK „Borynia”. SOR „Borek” została zakończona 26.04.1982. W dniu 10.04.1984 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 40790/II. IPN Ka 048/1112 (40790/II).
.