Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: Baczyn
Data urodzenia: 21-01-1913
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dokumentacja WUBP w Katowicach dot. ujawnionych żołnierzy AK. Pod poz. nr 600 figuruje Franciszek Łuczak ps. "Wróbel" jako ujawniony przed Komisją Likwidacyjną AK w Bielsku. Ujawnił się 19.10.1945 jako plutonowy 21 DP AK. Akta o sygn. IPN Ka 014/552, t. 5 (33676/II).
Meldunki i sprawozdania Wydziału III WUBP w Krakowie do MBP. Meldunek z 20.02.1947 dot. akcji UB i KBW w Stróży w pow. Myślenice. W dniu 11.02.1947 na podstawie doniesień agenturalnych grupa żołnierzy KBW wraz z funkcjonariuszami UB przeprowadziła akcję na przebywających na terenie Stróży partyzantów z oddziału "Błyskawica". Według meldunku podczas strzelaniny miał zginąć Franciszek Łuczak ps. "Wróbel", dowódca oddziału partyzanckiego "Błyskawica", gdyż przy jednym z zabitych podczas strzelaniny partyzantów odnaleziono dokumenty na nazwisko Franciszka Łuczaka. Akta o sygn. IPN Kr 056/3, t. 12 (3/K). W aktach o sygn. IPN Kr 056/6 t. 4, cz. 2 k.52. Meldunek GO WUBP w Zembrzycach do WUBP Kraków z 11.02.1947 o pobycie partyzantów we wsi Baczyn. meldunek potwierdza fakt śmierci "Wróbla" w Baczynie w dn. 10.02.1947 z rąk innego członka "Błyskawicy". Potwierdza to również oświadczenie o ujawnieniu Edwarda Rymarczyka ps. "Tarzan" w aktach o sygn. IPN Wr 024/8131.
Materiały śledztwa PMO w Budzowie i PUBP w Wadowicach w sprawie zabójstwa na tle politycznym sołtysa wsi Baczyn 28.05.1945. Franciszek Łuczak ps. "Wróbel" był podejrzany w tej sprawie. Śledztwo umorzono wobec ukrywania się podejrzanego. Akta o sygn. IPN Kr 07/1228 (1331/III).
Charakterystyka nr 3 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w 1974 roku dot. oddziału partyzanckiego "Błyskawica" działającego w latach 1945-1947 na terenie powiatu wadowickiego i sąsiednich, pod dowództwem Michała Dudonia ps. "Burza", "Wicher", a następnie Franciszka Łuczaka ps. "Wróbel". Organizacja powstała na bazie struktur AK w roku 1945, dzieliła się na sztab i 3 oddziały. Przeprowadzila wiele akcji przeciwko organom MO, UB i członkom PPR. Jesienią 1946 utworzono kolejny pododdział pod nazwą "Orlęta" pod dowództwem Tadeusza Bielaka ps. "Bohun", który został rozbity przez UB podczas akcji 27.12.1946. "Błyskawica" działająca na terenie pow. Wadowice, Żywiec i Myślenice w 1946 roku została częściowo podporządkowana pod Zgrupowanie Partyzanckie "Błyskawica" z Podhala pod dowództwem Józefa Kurasia ps. "Ogień". Franciszek Łuczak ps. "Wróbel" od sierpnia 46 pełnił funkcję dowódcy "Błyskawicy" do 10.02.1947 kiedy to zginął na terenie wsi Baczyn z rąk podwładnych Edwarda Rymarczyka ps. "Tarzan". Akta o sygn. IPN Kr 074/3, t. 1-2 (3/X).
.