Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Zajda
Miejsce urodzenia: Żarnówka
Data urodzenia: 06-07-1924
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Meldunki i raporty Referatu III PUBP w Myślenicach z lat 1945-1947 dotyczące przebiegu zwalczania podziemia niepodległościowego na terenie powiatu. Raport specjalny PUBP w Myślenicach do Naczelnika Wydziału III WUBP w Krakowie z 27.05.1946, dot. ujęcia śmiertelnie rannego Henryka Zajdy ps. "Grom" w czasie akcji UB na terenie Budzowa 20.05.1946. W dn. 20.05.1946 oddział III "Błyskawicy" w sile ok. 30 ludzi zaatakował posterunek MO w Sułkowicach zdobywając broń, a następnie przemieścił się m.in zdobytym dzień wcześniej na PUBP w Wadowicach samochodem osobowym wraz z uprowadzonym funkcjonariuszem UB w kierunku Budzowa, gdzie "Grom" śmiertelnie ranny podczas walki został ujęty przez UB. Akta o sygn. IPN Kr 020/2, t. 1 (2/K). Informacja o przebiegu akcji znajduje się w aktach o sygn. IPN Kr 056/12, t. 2 ; Telefonogram Naczelnika Wydz. III WUBP w Krakowie z 22.05.1946 do Dep. III MBP.
Sprawozdania i meldunki KPMO w Myślenicach do KWMO w Krakowie dotyczące bieżących wydarzeń i działalności podziemia niepodległościowego na terenie powiatu myślenickiego z lat 1946-1947. Meldunek KPMO Myślenice z 05.06.1946 obejmujący okres 17.03- 20.05.1946 z opisem działań III oddziału "Błyskawicy" na terenie gminy Sułkowice (Krzywaczka), wraz z raportem z wydarzeń z 20.05.1946, ataku partyzantów na PMO w Sułkowicach i pościg na terenie Budzowa zakończony śmiertelnym postrzeleniem Henryka Zajdy ps. "Grom". Akta o sygn. IPN Kr 158/525.
Charakterystyka nr 3 sporządzona w Wydziale "C" KWMO w Krakowie w 1974 roku dot. oddziału partyzanckiego "Błyskawica" działającego w latach 1945-1947 na terenie powiatu wadowickiego i okolicznych woj. krakowskiego. Organizacja powstała na bazie struktur AK w roku 1945, dzieliła się na sztab i 3 oddziały. W 1946 roku została częściowo podporządkowana pod Zgrupowanie Partyzanckie "Błyskawica" pod dowództwem Józefa Kurasia ps. "Ogień". Jesienią 1946 utworzono kolejny pododdział pod nazwą "Orlęta" pod dowództwem Tadeusza Bielaka ps. "Bohun", który został rozbity przez UB podczas akcji 27.12.1946. "Błyskawica" najaktywniejszą działalność przejawiała w roku 1946. Atakowała posterunki MO, dokonując ich rozbrojenia, brała udział w potyczkach z oddziałami sowieckimi i KBW, przeprowadzała akcje przeciwko działaczom PPR, prowadziła działalność ulotkowo-propagandową. Henryk Zajda ps. "Grom" był dowódcą liczącego 60 żołnierzy III oddziału "Błyskawicy" działającego aktywnie od marca 1946 na terenie gminy Maków Podhalański, Zawoja oraz Sułkowice w pow. myślenickim. Zginął w wyniku odniesionych ran w walce na terenie Budzowa z grupą pościgową PUBP i KPMO w Myślenicach po akcji na posterunek MO w Sułkowicach 20.05.1946. Akta o sygn. IPN Kr 074/3, t. 1-2 (3/X).
.