Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Łata
Miejsce urodzenia: Łapy
Data urodzenia: 12-05-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze w sprawie przeciwko Zdzisławowi Łacie ps. "Cygan". Zatrzymany 2.02.1946 przez PUBP Wysokie Mazowieckie z bronią w ręku jako podejrzany o przynależność do organizacji Armia Krajowa - Wolność i Niezawisłość (AK-WiN). Śledztwo prowadził WUBP Białystok, a ww. osadzono w areszcie przy tym UB. Zgodnie z aktem oskarżenia sporządzonym przez Wiceprokuatora Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydz. ds. Doraźnych z 24.02.1946 (DS. 48/46) Zdzisław Łata oskarżony został o to, że do 2.02.1946 na terenie woj. białostockiego był aktywnym członkiem grupy dowodzonej przez Władysława Marciniaka ps. "Pirat". Grupa ta dopuściła się w lipcu 1945 napadu na posterunek MO w Piekutach (kradzież broni oraz amunicji), następnie w 17.01.1946 napadu na posterunek MO w Łapach (wypuszczenie znajdujących się tam więźniów). Ww. posiadał również nielegalnie broń palną. IPN Bi 07/398 (KSL-1990, 1086/III).
Wyrokiem z 25.02.1946 Sąd Okręgowy w Białymstoku Wydział ds. Doraźnych uznał Zdzisława Łatę winnym stawianych mu zarzutów takich jak przynależność do zorganizowanej grupy AK-WiN pod dow. Władysława Marciniaka ps. "Pirat", z którą dokonał napadów: w lipcu 1945 na posterunek MO w Piekutach, następnie 17.01.1946 na posterunek MO w Łapach. Ww. posiadał również nielegalnie broń palną. Za powyższe ww. skazano na karę śmierci. Zdzisław Łata został osadzony w Więzieniu w Białymstoku 27.02.1946. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski względem skazanego - wyrok wykonano 1.03.1946. Akt o sygn. DK 20/46 nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 1 dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska/ Wolność i Niezawisłość (AK/ AK-O/ AK-WiN) pod dowództwem Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar"/ "Gryf". Kwestionariusz sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok 2.05.1977 dotyczy Zdzisława Łaty ps. "Cygan". Ww. w lipcu 1945 wraz z grupą pod dow. Władysława Marciniaka ps. "Pirat" brał udział w napadzie na posterunek MO w Piekutach pow. wysokomazowiecki oraz 17.01.1946 brał udział w napadzie na posterunek MO w Łapach. Aresztowany 6.02.1946 z bronią w ręku. Sąd Okręgowy Białystok Wydz. ds. Doraźnych skazał ww. na karę śmierci. IPN Bi 019/1/2 (1/1).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 91 dot. organizacji Armia Krajowa/ Armia Krajowa Obywatelska (AK/AK-O) Obwód Wysokie Mazowieckie krypt. "5/ "Dąb"/ "Lew nr 5"/ "Buraki-27”. Kwestionariusze osobowe na członka organizacji AK sporządzony przez Wydział "C" WUSW Białystok 15.04.1989 dotyczą Zdzisława Łaty ps. "Cygan". Ww. od 1944 roku należał do organizacji AK na terenie pow. Wysokie Mazowieckie, działając w oddziale KDW. W lipcu 1945 brał udział w rozbrojeniu posterunku MO w Piekutach. Sąd Okręgowy Białystok Wydz. ds. Doraźnych 25.02.1946 skazał ww. na karę śmierci. IPN Bi 019/132/3 (2/62), Bi 019/133/4 (2/62).
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 90 dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" ("WiN") Obwód Wysokie Mazowieckie krypt. "1"/ "Anna"/ "Aster"/ "Amsterdam"/ "Aniela-51". Kwestionariusze osobowe sporządzone 15.04.1989 przez Wydział "C" WUSW Białystok dotyczą Zdzisława Łaty ps. "Cygan", który od września 1945 do lutego 1946 był członkiem oddziału KDW organizacji "WiN" Obwodu Wysokie Mazowieckie. Będąc członkiem organizacji brał udział w napadzie na posterunek MO w Łapach 17.01.1946. Aresztowany 6.02.1946 z bronią w ręku. Sąd Okręgowy Białystok Wydz. ds. Doraźnych skazał ww. 25.02.1946 na karę śmierci. IPN Bi 019/130/1 (2/62), IPN Bi 019/131/3 (2/62).
.