Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zuzanna
Nazwisko: Orzechowska
Nazwisko rodowe: Chludzińska
Miejsce urodzenia: Tybory-Jeziernia
Data urodzenia: 18-02-1923
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Stefania
Znany/a też jako:
Zuzanna Chludzińska
urodzony/a 10- 01-1923 Tybory-Jeziernia
Imiona rodziców: Piotr Stefania


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze KSL-1 dotyczące Zuzanny Chludzińskiej ps. "Zięba" od sierpnia 1946 członka organizacji "Wolność i Niezawisłość" (WiN) w Obwodzie Wysokie Mazowieckie. Zatrzymana przez PUBP Wysokie Mazowieckie 6.01.1947 w związku z podejrzeniem o przynależność do podziemnej organizacji "WiN" na terenie powiatu Wysokie Mazowieckie w charakterze łączniczki. Postanowieniem z dnia 10.01.1947 wszczęto dochodzenie przeciwko ww. i sprawę do prowadzenia przejął WUBP Białystok. W dniu 11.01.1947 WUBP Białystok wydało postanowienie o pociągnięciu ww. do odpowiedzialności karnej. Wojskowa Prokuratura w Białymstoku sporządziła 12.01.1947 akt oskarżenia i skierowała sprawę do sądu. IPN Bi 07/159 (403/III).
Dnia 13.01.1947 Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Wysokiem Mazowieckiem w trybie doraźnym wydał wyrok względem oskarżonej Zuzanny Chludzińskiej (Sr 77/47). Ww. uznano winną tego, iż na terenie powiatu wysokomazowieckiego od 20.08.1946 do 6.01.1947 brała czynny udział w związku pod nazwą WiN "mającym na celu zmianę demokratycznego ustroju Państwa Polskiego - na stanowisku łączniczki". Za powyższe skazana na 12 lat pozbawienia wolności oraz 4 lata pozbawienia praw publicznych i honorowych praw obywatelskich. Z dniem 17.01.1947 osadzona w więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Na podstawie ustawy o amnestii z 22.02.1947 karę złagodzono do 8 lat z utrzymaniem w mocy kary dodatkowej. Ww. przebywała od dnia 10.03.1947 do 24.09.1953 w CW Fordon, następnie została przetransportowana do więzienia w Tarnowie. Z dniem 6.03.1954 osadzona w CW Leszno. Zgodnie z protokołem z posiedzenia niejawnego WSR Białystok z dnia 19.07.1954 sąd postanowił zwolnić warunkowo Zuzannę Chludzińską z pozostałej części kary. Wolność odzyskała 24.07.1954. IPN Bi 212/1360 (Sr. 77/47).
Kwestionariusze osobowe sporządzone przez Wydział "C" WUSW Białystok w dniu 17.06.1986 na członka organizacji "Wolność i Niezawisłość" Obwodu Wysokie Mazowieckie krypt. "1"/ "Anna"/ "Aster"/ "Amsterdam"/ "Aniela-51" do Charakterystyki nr 90. Zuzanna Chludzińska ps. "Zięba" od sierpnia 1946 do 6.01.1947 należała do podziemnej organizacji "WiN" na terenie pow. Wysokie Mazowieckie pełniąc funkcję łączniczki. Zatrzymana przez PUBP Wysokie Mazowieckie 6.01.1947, a następnie skazana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Wysokiem Mazowieckiem na 12 lat więzienia. IPN Bi 019/129/4, IPN Bi 019/131/2 (2/62).
Dnia 28.05.1990 Minister Sprawiedliwości skierował nadzwyczajną skargę rewizyjną (SK III 633/69/90) względem wyroku WSR Białystok z dnia 13.01.1947 (Sr 77/47) dotyczącego m.in. Zuzanny Chludzińskiej zarzucając sądowi "ograniczenie postępowania dowodowego głównie do odczytania wyjaśnień oskarżonych, złożonych w toku postępowania przygotowawczego przed funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa i oparcia zasadniczych ustaleń wyroku na tych wyjaśnieniach". Wyrokiem Izby Karnej Sądu Najwyższego w Warszawie (V KRN 208/90) z dnia 27.09.1990 Sąd Najwyższy zmienił zaskarżony wyrok i Zuzannę Chludzińską uznano za niewinną zarzucanych jej czynów. IPN BU 724/7 (SK III 633/69/90), IPN BU 3547/144 (V KRN 208/90).
.