Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Orzechowski
Miejsce urodzenia: Leśniki
Data urodzenia: 11-10-1920
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Franciszka
Znany/a też jako:

urodzony/a 08- 10-1917


urodzony/a 18- 10-1917

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze KSL-4369 dotyczące Bolesława Orzechowskiego ps. "Dąb", członka organizacji niepodległościowej "Wolność i Niezawisłość" (WiN) na terenie gminy Tykocin. Zatrzymany 1.01.1947 przez PUBP Wysokie Mazowieckie w związku z podejrzeniem o przynależność do WiN i osadzony w areszcie przy PUBP. Dnia 13.01.1947 wszczęto dochodzenie i sprawę przejął Wydział Śledczy WUBP Białystok. Dochodzenie zakończono 20.01.1947 wraz z wydaniem przez WUBP Białystok postanowienia o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i skierowaniu sprawy do sądu. Dnia 6.02.1947 osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. IPN Bi 07/791 (1549/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego Białystok z dnia 11.02.1947 (Sr. 127/46) Bolesław Orzechowski uznany został winnym tego, że od początku maja 1946 do 1.01.1947 na terenie gminy Tykocin brał "czynny udział w związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, będąc w nielegalnej organizacji Wolność i Niepodległość" oraz, że od końca lipca 1946 do dnia 1.01.1947 bez prawnego zezwolenia władz posiadał zdatną do natychmiastowego użytku broń palną. Za powyższe skazany na 15 lat pozbawienia wolności oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych i honorowych praw obywatelskich. Postanowieniem WSR Białystok z dnia 27.03.1947 o zastosowaniu względem skazanego ustawy o amnestii z 22.02.1947 okres więzienia skrócono do 10 lat. Dnia 20.06.1947 Bolesław Orzechowski został osadzony w CW Rawicz, następnie dnia 13.07.1952 przetransportowany do więzienia w Sieradzu. WSR Białystok w dniu 2.01.1954 postanowił zwolnić warunkowo ww. z odbywania pozostałej części kary. Na mocy tego postanowienia ww. opuścił OPW Piechcin dnia 12.01.1954. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku (III Ko 565/92) z dnia 14.09.1992 na podstawie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, stwierdzono nieważność wyroku WSR Białystok z dn. 11.02.1947. IPN Bi 212/1395 (Sr. 127/46, R.127/47, III Ko 565/92).
Kwestionariusz osobowy do Charakterystyki nr 1 dot. organizacji Armia Krajowa/ Wolność i Niezawisłość (AK-WiN) pod dow. Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar"/ "Gryf" sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok dnia 24.05.1977. Bolesław Orzechowski ps. "Dąb" od 8.05.1946 należał do grupy AK-WiN pod dow. "Huzara"/ "Gryfa" w charakterze łącznika oraz kolportował nielegalną prasę pt. "Z podziemi". Aresztowany 1.01.1947 przez PUBP Wysokie Mazowieckie, a następnie skazany przez WSR Białystok na 15 lat więzienia. IPN Bi 019/1/2 (1/1).
Kwestionariusz osobowy do Charakterystyki nr 90 dot. organizacji "Wolność i Niezawisłość" Obwód Wysokie Mazowieckie krypt. "1"/ "Anna"/ "Aster"/ "Amsterdam"/ "Aniela-51" sporządzony przez Wydział "C" WUSW Białystok dnia 11.07.1989. Bolesław Orzechowski ps. "Dąb" od maja 1946 był członkiem "WiN" pełniąc funkcję łącznika pomiędzy dowódcą kompanii Wiktorem Rogowskim ps. "Brzoza", a dowódcą batalionu Kazimierzem Kamieńskim ps. "Huzar". WSR w Białymstoku dnia 11.02.1947 skazał ww. na 15 lat więzienia. IPN Bi 019/130/1, IPN Bi 019/131/3 (2/62).
.