Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Turowski
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 06-05-1910
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Franciszek Turowski ps. "Tur"/ "Wielki" w okresie od maja 1945 do lutego 1946 na terenie woj. białostockiego przynależał do 3. Wileńskiej Brygady pod dow. Romualda Rajsa ps. "Bury" działającej w ramach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) . Początkowo był członkiem patrolu ochrony sztabu Komendy Powiatu "Chrobry/XV" dowodzonej przez Tadeusza Narkiewicza ps. "Ciemny", a od sierpnia 1945 awansowany na łącznika pomiędzy KP a Komendą Główną NZW. Zatrzymany przez PUBP Wysokie Mazowieckie 14.02.1946 z bronią w ręku jako podejrzany o przynależność do organizacji Narodowe Siły Zbrojne (NSZ). Przekazany do WUBP Białystok i osadzony w areszcie przy UB. Oskarżony o to, że do 14.02.1946 przynależał do zbrojnej grupy pod dow. mjr. Jana Szklarka ps. "Roja"/ "Kotwicz"/ "Lis" oraz o nielegalne posiadanie broni palnej. IPN Bi 015/594 (DO-42516, KSL-11766, 1181/III).
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział ds. Doraźnych z 25.02.1946 ww. został uznany winnym tego, że na terenie woj. białostockiego do 14.02.1946 przynależał do nielegalnego związku dowodzonego przez mjra Jana Szklarka ps. "Roja"/ "Kotwicz"/ "Lis", z którym to dokonał szeregu napadów zbrojnych m.in. na WP oraz tego, że bez zezwolenia władz państwowych posiadał broń palną. Skazany za powyższe na karę śmierci wraz z utartą praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na zawsze. Z dniem 27.02.1946 osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski, wyrok wykonano 1.03.1946. Akt o sygn. DK 18/46 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 71 organizacji 3. Wileńska Brygada NZW pod dowództwem Romualda Rajsa ps. "Bury". Kwestionariusz osobowy na członka organizacji sporządzony przez Wydział "C" KW MO Białystok 16.02.1981 dotyczy Franciszka Turowskiego ps. "Tur", który od września 1945 do 14.02.1946 na terenie woj. białostockiego był członkiem 3. Wileńskiej Brygady NZW i wchodził w skład bojówki PAS Komendy Okręgu krypt. "Chrobry". Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział ds. Doraźnych z 25.02.1946 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. IPN Bi 019/31 (1/29).
Kwestionariusze osobowe i karty na czyn przestępczy do Charakterystyki nr 82 organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Komendy Okręgu Białystok krypt. "Chrobry/XV". Kwestionariusz sporządzony przez Wydział "C" WUSW Białystok 14.03.1985 dotyczy Franciszka Turowskiego ps. "Tur". Ww. w okresie od maja 1945 do 14.02.1946 na terenie woj. białostockiego był członkiem nielegalnej organizacji NZW. Pełnił w niej funkcję członka oddziału osłonowego ochrony sztabu KP "Chrobry/XV" dowodzonego przez Tadeusza Narkiewicza ps. "Ciemny". Następnie od sierpnia 1945 awansowany na łącznika pomiędzy KP "Chrobry/XV" a Komendą Główną NZW. Aresztowany przez PUBP Wysokie Mazowieckie 14.02.1946. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku Wydział ds. Doraźnych z 25.02.1946 skazany na karę śmierci i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Wyrok wykonano. IPN Bi 019/111/3 (2/50).
.