Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Pala
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 24-09-1949
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Pala, w latach 1980-1983 pracownik Huty BB w Częstochowie oraz członek KPN i NSZZ "Solidarność", figuruje w aktach osobowych internowanego - w aktach Zakładu Karnego w Zabrzu oraz w aktach Ośrodka Odosobnienia w Kokotku z lat 1981-1982. Zapisano w nich między innymi, że Krzysztof Pala został internowany i osadzony w dniu 16 grudnia 1981 w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu (na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Częstochowie z dn. 15 grudnia 1981). W dniu 12.01.1982 Krzysztof Pala został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku i zwolniony z internowania w dniu 29 kwietnia 1982. IPN Ka 39/137 (20/82), IPN Ka 41/195 (5552).
Krzysztof Pala występuje (wraz z kilkuset innymi osobami) w wykazach SB dotyczących osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu województwa częstochowskiego - poczynając od dnia 13 grudnia 1981: w wykazie sporządzonym w Wydziale "C" KW MO w Częstochowie w roku 1982 oraz w wykazie Biura Śledczego MSW z roku 1982. W tych wykazach zapisano m.in., że Krzysztof Pala był internowany na wniosek Wydz. V KW MO w Częstochowie w okresie od 16 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982. IPN BU 01152/35, IPN Ka 0220/2 (CZ/C-248).
Krzysztof Pala figurował w aktach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Hutnik" zarejestrowanego dnia 28 stycznia 1983 przez SB z Wydz. V KW MO w Częstochowie (nr rej. 6373). Sprawa ta dot. operacyjnej kontroli i inwigilacji Krzysztofa Pala jako podejrzanego o "wykorzystywanie związków zawodowych do działalności politycznej" i jako działacza nielegalnego NSZZ "Solidarność" w Częstochowie. W kartotekach SB zapisano, że "z dniem 31 stycznia 1983 materiały [tej sprawy] złożono w archiwum - po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej" z ww. Zapisano także, że akta te (sygn. 1082/II) zniszczono w dniu 15 stycznia 1990. Akta o sygn. 1082/II zniszczono w styczniu 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.